12,5 millioner til kristent mandecenter i København

Kristent rådgivningscenter fik satspuljemidler til oprettelse af landets første krisecenter for mænd. Københavns familieborgmester har bakket op hele vejenKØBENHAVN – Satspuljepartierne i Folketinget har netop besluttet at afsætte 12,5 millioner kroner over de næste tre år til en pioner-institution for særligt udsatte mænd. Københavns familieborgmester jubler.

Thorkil Vestergaard-Hansen har fået belønning efter tre års intensivt arbejde.

Det er det kristne rådgivnings- og værested Fundamentet på Amager, der har præsenteret et grundigt forslag til et krisecenter for mænd, og ansøgningen har længe været omgærdet af interesse fra flere ledende politikere på Christiansborg. Det har nu udmøntet sig i kontant støtte.

Miraklet er sket

Fundamentets leder Thorkil Vestergaard-Hansen har svært ved at få hænderne ned:
– Vi vidste, at der skulle et mirakel til, for at en lille kristen græsrodsorganisation kunne slå igennem de mange offentlige og store organi-sationers ønsker til satspuljen. Miraklet er nu sket efter tre års arbejde med projektbeskrivelser og et stærkt lobbyarbejde, der bl.a. har betydet, at vi i landsdækkende radio og tv har fået skabt meget fokus på initiativet.
Københavns familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) har støttet Fundamentets ansøgning hele vejen og udtalte umiddelbart efter folketingsbeslutningen:
– København får nu det første krisecenter for mænd. Der findes allerede mange steder for kvinder at få hjælp, men ingen for mænd.

20.000 skilsmisser

– Mange mænd får ofte store problemer i forbindelse med skilsmisse, fortsætter borgmesteren. – Det er et tabu for mange mænd at tale om problemer og opsøge hjælp, så det nye krisecenter for mænd er med til at bryde med det tabu.
Thorkil Vestergaard-Hansen supplerer:
– Dette er en fantastisk mulighed for, at de kristne værdier kan komme ind i det forebyggende arbejde på et område, der ikke har været særligt tilgodeset.
Der er 20.000 skilsmisser og brudte parforhold i Danmark hvert år, hver tiende i hovedstaden. Det er fem brudte forhold hver dag året rundt, og i to ud af tre tilfælde sker bruddet på kvindens initiativ.

Søger lokaler

– Det er ekstremt vigtigt, at vi forebygger, hvor vi kan, mener familieborgmester Bo Asmus Kjeldgaard. – Vi skal undgå ødelagte liv, og den tidlige indgriben kan spare samfundet for enorme ressourcer.
Det nye center skal kunne have 12 mænd boende ad gangen samt relevant fagligt personale tilknyttet. Næste skridt er at finde egnede lokaler:
– Nu skal det rette sted findes. Vi har brug for en bygning på ca. 600 m2 i København. Derefter skal vi have det rette personale. Mennesker med de rette personlige kvalifikationer og relevante uddannelser, slutter Thorkil Vestergaard-Hansen.