Amerikanere tror på skabelse

USA – Tv-stationen CBS har offentliggjort en meningsmåling, der viser, at en overvejende del af den amerikanske befolkning tror på skabelse frem for evolution.I USA kører der – som i Danmark – en debat om skabelse kontra evolution. Amerikanske forskere og videnskabsmænd har i vid udstrækning tilsluttet sig evolutions-teorien. Men nu har en undersøgelse lavet af den amerikanske tv-station CBS News påvist, at befolkningen har en anden opfattelse.
Undersøgelsen viser, at 51 procent af amerikanerne tror på, at Gud har skabt mennesket i den form, det har nu. 30 procent af de adspurgte mener, at mennesket med Guds hjælp har udviklet sig til den form, det har nu. Kun 15 procent mener, at mennesket har udviklet sig helt uden Guds indblanding.
Resultatet bekræfter en tilsvarende undersøgelse i 2004.
-mbc