Tyskland har fået en kristen kansler

Efter et hektisk efterspil ovenpå valget i Tyskland stod det i sidste uge klart, at landets nye kansler bliver Angela Merkel fra det kristendemokratiske parti CDU.

Angela Merkel

Men det er ikke kun politisk, den 51-årige østtysker vedkender sig de kristne værdier. Gennem hele hendes liv har troen på Kristus været et indre kompas, der viser den retning, hun skal gå. Det siger hun til den tyske kristne avis, Sonntagsblatt Bayern.
I barndommens DDR var det svært at blive accepteret af samfundet, hvis man som Angela Merkel og hendes familie havde troen og kirken som vigtige elementer i livet. Ikke mindst når det gjaldt skolegang og valg af uddannelse og erhverv.
Hendes far kom til DDR fra Hamborg for at lede en præsteuddannelse og fandt snart ud af, at i DDR blev alle, som gik for at kunne klare en uddannelse, frataget det kirkelige område. Mens alle, der var for dårligt begavede til at klare en uddannelse, blev overladt til kirken, fortæller hun.
– Siden min ungdom har jeg været bevidst om, at jeg på grund af min bekendelse til Gud og til hans kirke fulgte et indre kompas, som blev misbilliget af staten og flertallet af befolkningen, siger hun.
I modsætning til de fleste andre fik Angela Merkel kristendomsundervisning og blev konfirmeret i kirken. Gennem sin tro lærte hun, at det kan være rigtigt at tænke og handle anderledes, end andre mennesker gør. Noget hun gør brug af i sit politiske virke, og forbilledet er Jesus.
– Troen på ham, som tænkte og handlede helt anderledes end andre overfor mennesker, har den ene gang efter den anden hjulpet mig, når jeg skulle træffe store beslutninger i mit liv.
– Jesus har altid kritisk sat det bestående under lup. Han har ikke affundet sig med tingenes tilstand, hverken den verdslige eller den religiøse. Han har sagt klare, entydige og enkle ord til menneskene. Ord, som har haft det væsentlige for øje, siger hun.
I politik findes der ingen enkle løsninger på komplekse problemstillinger. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem væsentligt og uvæsentligt.
– Jesus gjorde klart for alle, at ethvert menneske er i besiddelse af værdighed, også dem, der betegnes som urene. Som kristen må man ofte kunne klare meninger, som strider en imod. Det hører for mig med til at være kristen.
Og Angela Merkel er ikke bange for at komme til at sige noget upopulært. Hendes kristentro giver hende mod til at sige det, hun tænker. Ikke bare i det private liv, men også i det politiske, forklarer hun.
Merkels parti, CDU, bygger på konservativ og kristendemokratisk ideologi, men den nye kansler ville gerne, at hendes eget parti ville omgås det kristelige på en mere åben og tydelig måde.
– De 10 bud er et ligeså uomgængeligt fundament for vores sociale samliv som det dobbelte kærlighedsbud, forklarer hun.
– At være kristen er for mig derfor ikke kun et redningsanker, man kan gribe fat i i svage stunder, hvor man håber ikke at blive skyllet væk. At være kristen er frem for alt en skabende kraft i de livsfaser, som skal sætte ting i gang og føre til forandringer, for her er den kristne tro med til at forme dit og andres liv, slutter hun.