Frikirker vil støtte nye kirke-iværksættere

Lørdag mødes nye og gamle pionerer i Kolding for at inspirere hinanden til at opstarte nye kirker i Danmark. Frikirkenet bakker op med pulje på 100.000 kr. til nye initiativerKOLDING – Pionerer med og uden succes inviteres til inspirationsdag i Kolding lørdag den 28. januar. Det er en udløber af Frikirkenets beslutning om at afsætte 100.000 kr. i 2006 til opstart af nye kirker i Danmark.

Svend Løbner (t.v.) og Bent Bjerrring-Nielsen (t.v.) har begge været med til at starte nye kirker. Nu er de blandt initiativtagerne til FrikirkeNets menighedsplanterdag i Kolding

På lørdag den 28. januar samles en række kirkefolk i Kolding KirkeCenter. Fælles for dem er, at de enten har været med til at starte en ny kirke, er i gang med det, eller planlægger at gøre det i fremtiden.
Under titlen „Livskraft“ inviterer Frikirkenet til en såkaldt menighedsplanterdag, hvor man håber, at kunne tænde lysten til at starte nye kirker.
– Det er muligt at starte nye kirker i Danmark, siger Svend Løbner, der er blandt initiativtagerne til inspirationsdagen.
Svend Løbner var selv blandt pionererne, der i 80’erne og 90’erne stod i spidsen for oprettelsen af omrking 150 nye kirker. Mange af disse kirker viste sig dog ikke at være levedygtige.
På lørdag vil man derfor dels sætte fokus på de kirker, der er lykkedes, og dels at opmuntre de pionerer som af en eller anden grund gav op.
– Alle er formodentlig blevet en del klogere. Og det er den erfaring, vi vil dele med hinanden, siger en af initiativtagerne, Svend Løbner.

Behov for nytænkning

Bent Bjerring-Nielsen, der har været med til at starte Amagerbro Frikirke, mener, at der er behov for nytænkning blandt kirke-iværksættere.
– Vi må tænke helt anderledes og i større mangfoldighed, siger Bent Bjerring-Nielsen.
– Før blev nye kirker etableret for at nå geografiske områder. I dag må vi satse mere specifikt på bestemte målgrupper, endda etablere menigheder inden for den eksisterende menigheds egne rammer for at nå forskellige subkulturer.

Frihed til fiasko

Ifølge Bent Bjerring-Nielsen er det allerstørste problem i forbindelse med at etablere nye kirker, at der mangler et ledelsesmæssigt overskud. Derfor ser man i Danmark ikke decideret bevægelser, som primært koncentrerer sig om at etablere nye kirker.
Som medinitiativtager til inspirationsdagen i Kolding ønsker Bent Bjerring-Nielsen derfor at skabe en ny og mere åben atmosfære blandt pioneerne.
– Vi ønsker at udveksle erfaringer i en atmosfære af „frihed til fiasko“, som vi ynder at sige det her i kirken, erklærer Bent Bjerring Nielsen.

Penge til nye kirker

Frikirkenet, der arrangerer inspirationsdagen, viste på sin generalforsamling sidste år, at man ønsker at sætte handling bag intentionen om flere kirker.
Her blev der afsat et beløb på 100.000 som hjælp til at etablere nye menigheder i 2006.
Men ifølge Svend Løbner, er det ikke nok at afsætte penge.
– Hvis processen skal fortsætte, og mange nye kirker startes som et tilbud til åndeligt søgende danskere, skal pionerånden tilbage, siger Svend Løbner.
De fremmødte pionerer vil derfor ud over undervisning få tilbud om forbøn. Der vil også blive introduceret et „lukket internet“ et såkaldt Intranet til brug for erfaringsudveksling og ressourcedeling i det daglige.