Nordmand skal inspirere i Missionsforbundet

GRINDSTED – Ledere og medarbejdere i de 22 frikirker, der til sammen udgør Det Danske Missionsforbund, mødes lørdag den 4. februar til en fælles inspirationsdag.

Martin Cave

Det sker i Vestermarkskirkens nyopførte kirkecenter i Grindsted, hvor man håber på omkring 100 deltagere.
Tidligere var det fælles forum forbeholdt præster og formænd, men denne gang er alle medarbejdere og ledere velkomne.
Deltagerne skal blandt andet udvikle ideer til, hvordan man kan skabe en relevant kirke, ligesom Missionsforbundets internationale mission skal udvikles og nytænkes.
Som ekstra inspiration har arrangørerne inviteret norske Martin Cave, der for 25 år siden startede den kirke i Stavanger, som i dag har flest besøgende. For Martin Cave er det vigtigt, at en kirke er livskraftig og tiltrækkende, og på inspirationsdagen i Grindsted vil han særligt undervise om de sunde åndelige værdier, der kendetegner en sundt voksende menighed.
– Jeg er ikke en særlig original person, der finder på mange nye ting. Men Gud leder ofte mennesker til mig, som har nye initiativer for menigheden, og det er måske lykkedes for mig at opfange nogle af disse ideer og indrette dem efter norske forhold, siger Martin Cave om sig selv.
– ole