„Problembørn“

– der bliver til velsignelseDet var Moses, som egypterne ville slå ihjel. Det var Samuel og Johannes, hvis forældre hver for sig desperat ønskede at få børn. Og så var det den unge mand Eutykos, der styrtede ned fra anden sal og døde …Moses blev Israels store leder og lovgiver. Samuel og Johannes blev ved deres blotte eksistens til stor glæde for deres forældre – Samuel desuden den første kongetids vigtigste profet, Johannes profeten der banede vejen for Jesus. Og Eutykos oplevede altså som ganske ung miraklet at blive levende igen.
Historierne er nok kendt, men de nordiske bibelselskaber har ønsket at gøre dem endnu mere kendt. Det har bibelselskaberne i de fire lande – Finland, Norge, Sverige og Danmark – indgået et samarbejde om, og de har hver valgt at genfortælle og illustrere en af historierne for børn.
Bøgerne, der er resultatet, er forskellige, selv om Tine Lind-hardt kom til at fortælle begge de gammeltestamentlige beretninger (og altså også finnernes om Samuel).
Størst er forskellen dog mellem det norske og det svenske bidrag. Svenske Ingrid Hagstrand har valgt en meget ordknap fortællestil, mens norske Ingebjørg Dahl Sem har gjort det modsatte og fortæller bredt og fantasifuldt om Elisabeth og om Marias rejse til hende; hertil hun har tildigtet en talende ulv, Mika, der rejser med som Marias beskytter!
NJV

Moses i sivkurven • Samuel i templet • Maria og Elisabeth
Drengen i vinduet • 99 kr. pr bog • Det Danske Bibelselskab