Bog fuld af dybder

Katolsk teolog med kærlighed til Luther tager læseren med på en dybdeborende pilgrimsvandring gennem RomerbrevetForfatteren af denne bog er antageligvis ukendt for de fleste. Han var det i hvert fald for mig. Så det må være på sin plads med et par ord om ham.Cantalamessa er katolsk munk og teolog og under den forrige pave dennes personlige prædikant i Vatikanet. Mere spændende er det, at han trods sin katolske baggrund er meget godt kendt med såvel den ortodokse kirke som med Luther, og han viser tydeligt her i bogen sit økumeniske sindelag og sin værdsættelse af andre traditioner end den katolske alene.

Fri pilgrimsvandring

Bogen er officielt en „pil-grimsvandring gennem Ro-merbrevet“. En rimelig fri pilgrimsvandring må det vel tilføjes. Der er ikke tale om nogen systematisk gennemgang af Romerbrevet, snarere en fremhævelse af nogle af de hovedpunkter, som man typisk forbinder med dette.
Kapitel efter kapitel tages tema efter tema op, såsom Guds kærlighed, Kristi lidelse og død, opstandelsen, sejren over synden, indbyrdes kærlighed, lydighed og ydmyghed. Belyst ikke kun ud fra Skriften, men også med henvisning til kirkefædre, reformatorer og almen viden.
Bogen er ikke letlæst. Ikke dermed sagt, at den er utilgængelig, for det er den på ingen måde. Men det er ikke en bog, man læser med tankerne et andet sted for sin adspredelses skyld. Det er i den mest positive betydning af ordet en bog fuld af dybder.
Favner bredt

Cantalamessa var i 25 år den tidligere paves personlige prædikant

Forfatteren mestrer ikke alene at levendegøre den bibelske beretning, men også at sætte den ind i sin rette kontekst, nemlig den enkeltes vandring med Gud og erkendelse af Gud. Som han selv kommer ind på i starten, så skrev Paulus ikke Romerbrevet for at give de lærde og teologerne noget at „kloge“ sig over, men for at give den enkelte troende en klar forståelse af frelsen. Og hans egen teologiske baggrund til trods fortaber han sig ikke i teologiske spidsfindigheder, men holder fokus.
Det er nok også værd at nævne, at hans egen katolske baggrund ikke er dominerende. Selvom den naturligvis ses i mange af hans henvisninger og eksempler, så citerer han også mænd som Luther, Pascal, Wesley og Kierkegaard, ja, tilmed Nietzsche og Marx. Han favner bredt og tager i sine eksempler afsæt i såvel kristne tænkere som ikke-kristne ditto.
Det er absolut en spændende bog, og for den, der har tid og lyst, er der mange fodnotehenvisninger til yderligere litteratur. Klart anbefalelsesværdig for den, som kan lide teologi, når den er tilgængelig, og som foretrækker det mere dybtgående og eftertænksomme.

Raniero Cantalamessa:
Livet i Kristus
265 sider • 225 kr.
Mediacellen