Bed for nationen!

Bøn er en umådelig stor kraft, som det er værd at trække på nuBibelen har mange løfter om bøn og vi har lov til at tage disse løfter til os. Gud vil og kan høre og svare på bøn.Gennem et langt liv som kristen har jeg mange erfaringer med, at Gud hører og svarer på bøn. Derfor deltager jeg også gerne i bønnesamlinger og jeg vil gerne være med til at opfordre til bøn.

12 tegninger

Lige nu vil jeg gerne være med til at opfordre til bøn for nationen, bøn for Danmark.
På grund af 12 tegninger er Danmark i dag kastet ud i en krise, som ikke er set større siden 2. verdenskrig. Danske ambassader og flag afbrændes. Danmark har altid haft et godt ry i udlandet, dette ry har nu fået et alvorligt knæk og der skal bruges masser af diplomatisk snilde for at rette op på det igen. Samtidig ser det ud som om krisen fører landet ud i en indre krise, i hvert fald en indre politisk krise, som kan komme til at vende op og ned på mange ting. Det er en dybt alvorlig situation for vores land!

Bøn om vækkelse

Derfor må der kaldes til bøn for nationen. Vi må først og fremmest bede om en åndelig og folkelig vækkelse i vores land, for det er gennem åndelig genoprettelse, at landet kan genoprettes. Men vi må også bede konkret ind i den aktuelle situation. Bede for regering og folketing. Bede for de diplomatiske bestræbelser på at skabe ro og fornyet tillid til Danmark og danskere.
Det er vigtigt, at vi som kristne beder ind i denne situation og jeg glæder mig over de mange kristne nydanskere, der har forstået vigtigheden af at bede for Danmark. Må vi som etniske danskere være med i bønnen.

Bedebrev

Og så glæder jeg mig over et bedebrev, jeg modtog forleden. Det kommer fra Karen og David Eubank, der sammen med Free Burma Rangers arbejder med og for flygtninge fra Burma med støtte fra Danmark. De skriver bl.a. i bedebrevet: „Der er mange storme i denne verden, men vi er glade for at være i den samme båd som jer, uanset hvad der sker. Vi vil gerne, at I skal vide, at vi stadig har det danske flag på alle vore biler og er taknemmelige for jeres land. Vi beder for de problemer I står overfor i øjeblikket, og anmoder Gud om at velsigne og lede jer gennem det hele på Hans måde.“ Der er således mennesker udenfor Danmark, der beder for Danmark i den aktuelle situation. Lad os også bede!