Flot resultat af sogneind- samling giver håb til tusinder

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling sætter fokus på sulten og giver udsatte
mennesker håb og redskaber til at klare sig selvAntallet af deltagende sogne i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling nåede i år op på 1.262.

Kvinder i Malawi, der bringer deres underernærede børn til hospitalet, får et kursus i dyrkningsmetoder – og et ”Den lille gartner”-sæt med hjem Foto: Mike Kollöffel

Det er det højeste antal nogen sinde, fortæller Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Henrik Stubkjær.
– Bedre organisering og en kæmpe indsats fra vores lokale indsamlingsledere har gjort, at vi i år har fået flere sogne med end før. Hvert år vokser antallet af sogne, der er med i indsamlingen.
Sidtste år var godt 1.200 sogne involverede i indsamlingen, der bl.a. gik til tørke- og hungersnødsramte bønder i Malawi. Her blev der opstillet vandpumper og anlagt nye marker for de indsamlede penge, så de fattige bønder har fået større mulighed for at brødføde sig selv.
Der blev også uddelt hjælpepakker med plantefrø, ligesom der er blevet afholdt kurser om vandings- og dyrkningsmetoder.

19.500 frivillige indsamlere på gaden

Godt 19.500 indsamlere sikrede, at resultatet i år blev på omkring 14 millioner kroner, som bl.a. kommer sultende mennesker i Etiopien, Indien og Malawi til gode.
– Indsamlingen er både en indsamlings- og en oplysningskampagne, og vi har de aller fleste store sogne med, siger Henrik Stubkjær.
– På den måde dækker vi faktisk de fleste danskere, fordi de fleste efterhånden bor i de store sogne. Men vi vil fortsat sende brev ud til alle sogne og præster, for at få så mange som muligt med, for vores indsamling lever af den lokale forankring. Og vi kan kun opfordre alle til at være med til at hjælpe med at række en hånd ud til de af verdens fattige mennesker, der har det aller sværest.
Der er et stykke vej endnu, før alle landets sogne er med i indsamlingen: Der er nemlig 2.121 sogne i Danmark. Men antallet af deltagende sogne vokser for hvert år.

Muhammed-krisen spøgte før indsamling

Helt til det sidste var der mangel på indsamlere. Henrik Stubkjær frygtede, at det skyldtes krisen omkring Jyllands-Postens Muhammed-tegninger.
– Vi var bange for, at folk havde fået en holdning af: „Hvis de ikke vil snakke med os, så kan det også være lige meget, så kan de også få lov at passe sig selv“.
Men i de sidste døgn op til indsamlingen begyndte det pludselig af strømme ind med folk, der ville melde sig som indsamlere.
– Vi var meget bekymrede for, hvordan det skulle gå, for det så sort ud. Men de sidste fire dage (før indsamlingen) oplevede vi en helt utrolig opbakning på alle fronter, fortæller Henrik Stubkjær om de hektiske døgn op til årets indsamling, der sluttede med et resultat på omkring 14 mio. kr, hvilket var omtrent som forventet i følge Folkekirkens Nødhjælp.