Kristne migranter som brobyggere

Kirkernes Integrations Tjeneste KIT, der består af en række frikirker, afholder seminar for alle, der ønsker at arbejde tværkulturelt eller allerede gør det.

Massoud Fouroozandeh er kristen indvandrer fra Iran

Det sker i Roskilde lørdag 25. marts under overskriften: „Kirken som brobygger“.
Seminaret er arrangeret på baggrund af den globale konflikt omkring Muhammed-tegningerne. Dagen skal derfor „være et mødested for erfaringsudveksling mellem personer og menigheder, som ønsker at bygge bro“.
Blandt de medvirkende er Atula Masa, der er ungdomsleder i Pinsekirken i Esbjerg, og Massoud Fouroozandeh fra den kristne iransk-danske kirke Church of Love.
– Tore