Kristne efterskoler har succes med 10. klasse

Selv om færre unge vælger 10. klasse, ser det lyst ud for de kristne efterskolerI Danmark har folkeskolens 10. klasse gennem de seneste fem år haft et faldende antal elever. Det gælder dog ikke mange efterskoler, især ikke dem, der har en klar kristen profil.

Elever nyder livet på Sommersted Ungdomsskole

Her har man både lange ventelister og tilfredse elever, der lærer ting om deres tro og deres kulturarv, de ellers ikke ville få mulighed for. Ikke sådan som religions- og kristendomsundervisningen ser ud i folkeskolen i dag.
Nogle elever kommer til bestemte af de kristne skoler, fordi de i forvejen tilhører den kirke eller det kristne samfund, skolen er tilknyttet.
Men andre elever, som kommer uden særlige kristne forudsætninger, får også stor glæde af undervisningen og de tilhørende diskussioner om kristendommen og dens betydning i dag.

Større kristen forståelse

Fra Tommerup Efterskole, der er tilknyttet Indre Mission og KFUM, lyder det:
– De fleste lærer en del om kristendommen, de ikke vidste før, og langt størstedelen tager aktivt del i diskussioner omkring kristendom. Alle respekterer kristendommen, når de forlader skolen. Ikke fordi de „er blevet mere troende“, men mere, fordi de har fået en større forståelse.
Jens Dam, forstander på Hedemølle Efterskole, der hører til Luthersk Mission, mener, at selve tilbuddet til de unge om at komme på en kristen efterskole er vigtigt, og at det har en rigtig stor betydning for mange unge i en afgørende alder:
– Kristendommen betyder rigtig meget for langt de fleste elever på vores skole. Men vi bestræber os på, at der også er plads til de elever, for hvem kristendom ikke betyder så meget.

Kristne valgfag
mest efterspurgte

På Pinsevækkelsens Efterskole i Mariager er det til og med de kristne valgfag discipeltræning og apologetik, der er mest efterspurgt ifølge forstander Jens Henrik Kirk. Det siger noget om, at unge selv vælger efterskoler på grund af deres kristne ståsted og implementeringen af den ellers så abstrakte tro i deres egen hverdag:
– Vores elever er meget åndeligt søgende og ønsker et personligt forhold til Gud. Vores gudstjenester er blandt højdepunkterne for eleverne, fortæller Jens Henrik Kirk.