Slaget om 10. fortsætter

Undervisningsministeriet har længe lagt op til, at 10. klasse skal afskaffes, og at skoleeleverne skal fortsætte direkte fra 9. klasse til gymnasiet eller en anden videregående uddannelse.

Anna Kolind, formand for Efterskoleforeningen

Men efterskolernes egne tal viser, at elever, der har gået i 10. klasse, har større chance for at gennemføre de videregående uddannelser samtidig med, at flere 10. klasseelever end 9. klasseelever vælger at starte på en gymnasial / boglig uddannelse.
Derfor vil en afskaffelse af 10. klasse, som udgør langt størsteparten af efterskolernes nuværende elever, gøre fremtiden yderst usikker for mange efterskoler.
Endvidere vil forslaget om at afskaffe 10. klasse og i stedet indføre en ny såkaldt ungdomsklasse som en brobygning mellem 9. klasse og gymnasial- og erhvervsuddannelserne føre til en skævvridning, mener efterskolernes forening.
Ifølge Efterskoleforeningen vil konsekvensen blive færre elever på de gymnasiale uddannelser, et lavere uddannelsesniveau og dermed en skævvridning af Danmark rent uddannelsesmæssigt. Især fordi der ses helt bort fra de gode erfaringer, landets efterskoler har med elever i 10. klasse og deres faglige niveau, som ligger over gennemsnittet i forhold til folkeskolens 10. klasser.