Oase Weekend i Odder 17. – 19. marts

Under overskriften „Helligåndens virke i liv og tjeneste“ inviterer Dansk Oase Region Midt/Vestjylland indenfor på Rudehøj Efterskole i Odder.
„Åndens iboende kraft er altafgørende for vor duelighed i tjenesten som Guds børn. Helligånden skal ikke være henvist til baglokalet“, hedder det i introduktionen til weekenden.
Formanden for Dansk Oase, sognepræst Stig Christensen, Sønderborg, og valgmenighedspræst Arne Lund Sørensen fra Midtjyllands Valgmenighed vil stå for hovedparten af punkterne i det varierede program.
– Tore