Samling af artikler med kulturelle, politiske og religiøse temaer

Forfatteren til bl.a. Med ryggen mod muren. Antisemitisme før og nu, 2000 år med Helligånden og Brevene fra Patmos, Hans P. Pedersen, er aktuel med endnu en bog Hvad jeg skrev, det skrev jeg med et udvalg af hans artikler fra tidsskriftet Proskrift i perioden 1977-81.De 11 artikler bringes i kronologisk rækkefølge, men desværre uden angivelse af tidspunktet for den oprindelige offentliggørelse.
Hver af de 11 artikler kan betragtes som debatartikler ind i en bestemt historisk situation omkring kulturelle, politiske og religiøse temaer, men selv om de er skrevet ind i en bestemt historisk situation, kan de betragtes som tidløse og fremstår fortsat som relevante, tankevækkende og udfordrende. Hans P. Pedersen har en stor viden og har et stort research-arbejde bag sig omkring de enkelte artikler, der er veldokumenterede. Det er velgørende, hvis man vil vække til debat eller blot sætte tanker i gang.
I „Roden til det onde“ om en tid med fattigdom, ulighed og nød i en rig verden, fremhæver Hans P. Pedersen Jesus som svaret på vor tids problemer, ikke på en letkøbt måde, men også her veldokumente-ret.
I „Jeg vil leve nu“ gives svaret til mennesker i en stresset , over-velstands-verden fyldt med tomhed. Også her er svaret Jesus. Ham der opstod fra de døde.
Begge disse artikler er klart politiske, men ind i den politiske vrimmel gives kristne svar.
I artiklerne „En forfatter og hans samvittighed“ om Solsje-nitsyn og „Marx er død“ gøres der op med datidens begejstring for marxismen, Sovjetunionen, Kina og Mao. Også her gives der kristne svar ind i politiske og kulturelle situationer.
Artiklen „Antisemitismen“ er en barsk gennemgang af jøders vilkår fra Esters Bog i GT og frem til slutningen af 70’erne, ja videre frem til i dag. Her oprulles en barsk virkelighed, som man kunne ønske, at mange flere kendte til og kendte sandheden om.
Miljøforurening og kulturkrise hører til andre væsentlige emner, der behandles seriøst i artikelsamlingen med kristne svar ind i en rodløs tid og tidsånd. Det er forjættende og velgørende, at der er nogen, der vover at sige disse sandheder ind i vores velstands- og tomhedsverden.

Hans P. Pedersen:
Hvad jeg skrev, det skrev jeg
131 sider • 148 kr.
Proskrift