Dansk sømandskirke i 25 år i Spanien

Mandag 10. april blev det internationale sømandscenter i Algeciras indviet med deltagelse af kirkeminister Bertel Haarder.

Sømandspræst Asger Mørck på kajen i Algeciras.

Dagen før deltog ministeren i 25-års jubilæet i den danske menighed i Fuengirola.
Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) står bag sømandscentret på havnen i Algeciras. Sømandspræst Asger Mørck og hans kone Annette er DSUKs udsendte i havnebyen.
Tirsdag den 11. april åbnede centret for de søfarende i den store containerhavn, der anløbes næsten udelukkende af skibe fra Mærsk Line. Det vil især være besætninger fra disse skibe, som vil få glæde af centret.
Umiddelbart inden den officielle åbning blev der afholdt gudstjeneste i den skotske kirke Sct. Andrews på Gibraltar. Biskop Erik Norman Svendsen stod for denne gudstjeneste.
– Tore