Idealistisk ildsjæl bliver ISOBROs nye generalsekretær

Robert Hinnerskov betegnes som en idealistisk ildsjæl, der oprigtigt ønsker at arbejde for sammenhængskraften og udviklingen af frivillig-Danmark.

Robert Hinnerskov har en lang karriere indenfor NGO-arbejde

Robert Hinnerskov, Glumsø, tiltrådte 1. april stillingen som generalsekretær i ISOBRO, som er Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation. Den 8. april fyldte han 50 år.

Lang NGO-karriere

Han har en uddannelse som MPA – Master of Public Administration. Han kommer fra en stilling som vicegeneralsekretær ved Den danske Diakonissestiftelse, hvor han som en del af den overordnede ledelse bl.a. har været med til at etablere Frederiksberg Sundhedscenter samt en ny organisationsstruktur. Robert Hinnerskov har i denne periode desuden været formand for ISOBRO.
Robert Hinnerskov har tidligere været administrationschef i Danmission, og inden da var han personale- og administrationschef i Folkekirkens Nødhjælp. I disse år var han også med til at skabe Max Havelaar-fonden og gjorde som næstformand især et stort arbejde for at få økonomien og organisationsstrukturen på plads.
Robert Hinnerskov har været en af drivkræfterne bag ISOBROs etablering og var den, som utrætteligt arbejdede for, at det samarbejde mellem NGO’er, som jo kendetegner ISOBRO, blev til virkelighed i 2001.
NGO står for Non Governmental Organizations – på dansk: ikke statslige organisationer.

Økologi og skyer

Også i fritiden, som han deler med sin kone Majbrit og deres fire børn, er Robert Hinnerskovs liv præget af idealisme og et bredt engagement.
Han har et økologisk fritidslandbrug med egen vindmølle.
Var han ikke blevet MPA, var han måske blevet metereolog. I al fald interesserer han sig så meget for skyerne på himlen, at han har udgivet bøger om dem sammen med DMI. Desuden har han været med til at lave en kortfilm om samme.
Den nye generalsekretær har de sidste 21 år siddet i menighedsrådet i Tyvelse pastorat. Og sammen med sine to yngste børn synger han alt fra Frank Sinatra til Brorson.
Trods de mange kontakter og aktiviteter beskrives Robert Hinnerskov som lidt tilbageholden og beskeden.
– hb