Evangelisk Alliance inviterer til bededagsgudstjeneste i Århus

ÅRHUS – De fleste danskere forbinder næppe Store Bededag med meget andet end en ekstra fridag, hvor man traditionelt serverer varme hveder, så på den baggrund burde den måske snarere kaldes store-hveder-dag.

Sognepræst Flemming Baatz Kristensen taler til bededagsgudstjenesten i Århus

Men sådan har det ikke altid været. Oprindeligt (dvs. fra 1686, hvor den blev indført og fastlagt til den 4. fredag efter påske for at afløse en række andre bededage) var det en kirkelig helligdag, som skulle bruges til at gøre bod og gå i forbøn, begreber som i den brede befolkning i dag er nærmest ukendte.
Det har en række kirker i Århus – såvel folke- som frikirker, samlet i Evangelisk Alliance – besluttet at gøre noget ved. Derfor inviterer de i fællesskab for fjerde år i træk til en bods- og forbønsgudstjeneste, som i år finder sted fredag den 12. maj kl. 19.30 i Århus Valgmenigheds lokaler i Åbyhøj.
Alle er hjerteligt velkomne til denne særlige gudstjeneste. Prædikant er sognepræst, pastor Flemming Baatz Kristensen fra Sct. Pauls Kirke i Århus.
– Tore