Husmenigheder vil bevare deres fleksibilitet

Temadag om naturlig kirketilvækst i Aalborg samlede mange folk fra forskellige
husmenigheder til en dag med samtaler om tilvækst og fravalgSom i enhver anden kirke er traditioner også i husmenigheder en hindring for vækst.

Alf Kristian Engqvist fra Aalborg sluttede af med Christian Schwartz’ illustration ”minimumstønden”.

Det blev konklusionen på en temadag om i Aalborg den 22. april. På mødet var ca. 30 repræsentanter fra især jyske husmenigheder og ti undervisere, der alle tog udgangspunkt i Christian Schwartz’ bog ”Naturlig Kirketilsvækst”.
– Selv om husmenigheder er basiskirker med minimal struktur, sniger systemer og programmer sig ubemærket ind. Sang, rundstykker, nadver, meldinger bordet rundt, mini-prædiken og bøn kan blive faste rutiner – og det går ud over åbenheden, samtalen og i sidste ende atmosfæren, fortalte Svend Løbner, der selv har skrevet flere bøger om husmenigheder:
– Hindringerne må fjernes, strukturen løsnes op, så både Gud og mennesker kan være der. Så kommer væksten – helt naturligt.

Kaffeplante eller
kaffemaskine?

Der fremkom mange bud på, hvad der kan gøres for at bevare husmenighederne og skabe vækst i fremtiden.
En af metoderne, der blev brugt på temadagen, var sammenligninger som denne:
Kaffetræer producerer kaffebønner, som bliver til flere kaffetræer.
Men når kaffemaskiner producerer kaffe, bliver det ikke til flere kaffemaskiner.
Det er netop forskellen på naturlig kirkevækst og metodisk kirkevækst. Hvor man i sidstnævnte må øge aktiviteten, for at der skal ske noget i kirken, skal man i naturlig kirkevækst blot fjerne forhindringerne.
– Og så er vi tilbage ved, hvor traditionerne spiller ind, forklarede Svend Løbner.
Alf Kristian Engqvist fra Aalborg sluttede af med Schwartz’ illustration: ”minimumstønden”. Hver af de otte kvaliteter er en stav i tønden, hvor den korteste stav sætter begrænsningen. En menighed kan have høj kvalitet i ”Udrustende lederskab”, men det hjælper ikke, hvis den f.eks. ikke fungerer med ”Behovsorienteret evangelisation”. Så rinder alt vandet ud dér!
Kunsten er at bruge ressourcer fra det, menigheden er god til, til at øge kvaliteten i ”minimumsfaktoren” med. I dette tilfælde kunne det være at bruge menighedens ledere som rådgivere og måske holde kristne selvhjælpskurser.