Massiv interesse for debatoplæg om folkekirkens fremtid

Debatoplæg om folkekirkens fremtid har fået næsten 700 høringssvar og kommentarer.Kirkeministeriet har netop offentliggjort 691 høringssvar og kommentarer til debatoplægget om fremtidens arbejds- og ansvarsfordeling mellem sogne, provstier og stifter. Oplægget blev sendt til høring i januar måned i år.
Kirkeminister Bertel Haarder siger om resultatet af høringsprocessen:
– Jeg er meget glad for det store engagement i folkekirkens fremtid, som afspejles i, at så mange har sendt kommentarer til debatoplægget. Jeg er også glad for, at der i høringssvarene er bred opbakning til adskillige af de ideer, som arbejdsgruppen har lagt frem.
Forslaget skal nu ud til høring blandt organisationer og myndigheder, inden det skal til behandling i Folketinget.
– Tore