En ny tids tvivl og tro

Hvordan være kirke i det 21. århundrede er temaet for bogserie fra Forlaget Boedal – bind 2 er en bog af Brian McLaren Vi møder i disse år flere, der har problemer med at passe deres kristentro ind i en postmoderne tid og når frem til forsøg på nye fremstillinger af, hvordan man kan være en kristen.Benny Alex forsøgte sig herhjemme med bogen Vejen ud – en ny vision for kristen spiritualitet. Nu forsøger Brian D. McLaren sig med Kristen på en ny måde – en historie om to venner på rejse i ukendt land. Begge forfattere forsøger at gå nye veje, ikke de samme veje, men nye veje for at finde ro i deres kristne tro i en ny tid, der måske råber på en ny reformation(?). Måske lever vi, som McLaren siger det, i en overgangstid, der ligesom i 1500-tallet kaldte på en dybtgående reformation. Måske?
Fælles for dem er, at de beskæftiger sig med det at være kristen og kirke i opbrud. Brian D. McLaren er med i emerging churches, en bevægelse, der er begyndt at gøre sig gældende i den vestlige verden og som spørger efter, hvordan autentisk kristen tro og liv kan se ud i en postmoderne kultur.

Udfordrer

Brian D. McLaren, der var i Danmark i midten af maj, har i Kristen på en ny måde givet sit bidrag i en blanding af nonfiktion og fiktion. I fiktionsdelen lader han en præst, der er begyndt at stille spørgsmål ved vores måde at være kristen på, indgå i nogle samtaler med en gymnasielærer, der selv tidligere har været præst. Det kommer der nogle spændende og meget relevante samtaler ud af, som godt kan udfordre os i de kristne kirker i Danmark lige nu. Jeg kan følge de to langt hen ad vejen, men er bestemt ikke enige med dem hele vejen igen. Men jeg er blevet udfordret – og det er vel ikke det værste, der kan ske, når man læser en bog?

Selvfølgeligheder?

Brian McLaren har netop været i Danmark (se herom i Udfordringen uge 21)

McLaren spørger om „de gode nyheder“ er blevet reduceret til „de gode gamle selvfølgeligheder“ – og det spørgsmål kan man da godt stille sig selv, når man ser, hvordan mange unge ønsker at være kristne uden at være med i et kristent fællesskab, og når en række præster holder op med at være præster. I bogen stilles der mange spørgsmål og der gives nogle svar, men det er også op til læseren at tænke med selv, for at kunne finde sig selv som én, der med sit liv hjælper mennesker til at elske Gud og kende Jesus, så verden kan bevæge sig længere ind i Guds rige og Guds rige komme nær for den enkelte og dennes omgivelser, og som er åbne og inkluderende overfor mennesker, uden at gå på kompromis med synden og acceptere synden.

Vær mere gavmild

Bogen er også en udfordring til at leve radikal kristendom, radikal i sin generøsitet. Vi lever i den mest velhavende kultur i den mest velhavende periode af den menneskelige historie. Derfor bør vi kunne disciplinere os selv til at lære glæden ved en gavmild livsstil at kende. Gør vi ikke det, er vi en skamplet på evangeliet, hævdes det. En af samtalepersonerne i fiktionsdelen levede for ca. 70% af sin løn, gav 25 % væk – tiende og derudover til en række vigtige formål – og sparede så 5 % op. Ligger der en udfordring for os i det? – hvis ikke, så hvorfor?

For verdens skyld

Det hedder også i bogen, at „kirken ikke eksisterer for dens medlemmers skyld. Den eksisterer for at udruste dens medlemmer for verdens skyld“. Det handler om fællesskab, spiritualitet og mission. Fællesskab – et sted, hvor vi hører til og kan lære at være tro mod evangeliet. Spiritualitet, hvor vi fokuserer på det hellige, men det handler ikke kun om individuel spiritualitet, men om Gud i fællesskabet. Og så må fællesskab og spiritualitet nødvendigvis munde ud i mission.
Bogen er absolut velskrevet og bør læses af mange. Den kan ikke undgå at udfordre.

Brian Mc.Laren:
Kristen på en ny måde
240 sider • 228 kr. (tilbud indtil 10. august: 198 kr.)
Boedal


Artiklen fortsætter efter annoncen: