Fra Velstand til Velfærd

Regeringen har med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale indgået en bred aftale om et såkaldt velfærdsforlig. Nogle kalder det en historisk begivenhed, og de omtalte partier roser sig af, at de sikrer fortsat velfærd i Danmark.Men sandheden er, at forliget ikke har meget med velfærd at gøre. Det er et velstands-forlig. Der handler om at skaffe fortsat velstand til flest mulige i Danmark. Men i det rige Danmark skabes der nu større og større ulighed. Vi begynder igen at have medborgere, der lever på fattigdomsgrænsen. Vi har et stigende antal hjemløse. Vi har mange sindslidende, der hutler sig gennem tilværelsen, og enlige mødre, der har svært ved at få pengene til at slå til.

Er det velfærd, når vi oplever flere og flere selvmord og selvmordsforsøg? Er det velfærd, når flere og flere holder sig oppe på lykkepiller? Er det velfærd, når rigtigt mange går ned med stress, fordi det såkaldte velfærdssamfund, som er et velstandssamfund, presser alt ud af dets medlemmer?

Generationerne før os har kæmpet, for at vi skulle få et velfærdssamfund, men det blev ”kun” til et velstandssamfund.
Undervejs i jagten på rigdom skippede vi væsentlige værdier. Kirken og kristentroen kom på udskiftningsbænken. Nu handlede det om det rationelle og jagten på rigdom – og velfærden forsvandt i horisonten.

Derfor har vi brug for en åndelig og folkelig vækkelse, hvor vi får de åndelige værdier tilbage, hvor Jesus kommer i centrum i menneskers liv, og hvor familierne igen giver sig tid til at være familier. Det kan godt være, det bliver på et lavere velstandsniveau, men det vil give velfærd.

Politiske forlig fører ikke til velfærd, højst til velstand.
Men en folkelig og åndelig vækkelse kan føre til velfærd. Lad os bede om og arbejde for denne vækkelse.