Debat

Mellemøsten i ’flammer’ – hvor længe?
Uanset vi anerkender Israels ret til at bestå og derfor forsvare sig, bliver vi knuget over lidelsen på begge sider af fronterne. Og vi spørger ’hvor længe’?, men bliver så opmuntret ved at læse i Bibelen, at det får en ende.
Hør/læs, hvad der står i ”Bibelen på hverdagsdansk” i Esajas kap. 19 vers 23-25:
”På den dag skal der gå en lige landevej mellem Ægypten og Irak; og disse to folk skal indgå forbund og tilbede Gud sammen. Da skal de alliere sig med Israel, og Israel skal være til velsignelse for dem; for Herren vil velsigne Ægypten og Irak, fordi de har allieret sig med Israel. Han skal sige: ’Velsignet være mit folk Ægypten! Velsignet være Irak – det land jeg har skabt! Velsignet være Israel, mit udvalgte folk!’”
Anna og Leo Thyde
Vojens

Korset
Folk, der bliver korsfæstet, dør ikke umiddelbart af blodtab eller forgiftning, men dør under frygtelige smerter som følge af iltmangel. Når den korsfæstede er hængt op på tværbjælken, får han i løbet af få minutter åndenød og prøver på at hæve sig op i armene og støde fra med fødderne – bare for at få mere luft. Det sker under nogle frygtelige smerter, fordi naglerne er slået ind i hænderne og fødderne i hovednerverne, som er dem, man føler med. Vil man tale, koster det de frygteligste anstrengelser, og efter en times tid bliver disse forsøg på at trække sig op i armene og støde fra med fødderne mere og mere matte, selv om de bliver hyppigere. Brystkassen spiles ud, huden får en violet farve, man sveder voldsomt og får høj feber, og døden indtræder som regel efter tre eller seks timer. — Jo, Jesus udholdt korset for at frelse os, og tornekronen har utvivlsomt også været på hans hoved i de sidste øjeblikke. Hvilken smerte.
”Så lad os rette vort blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender, som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse skammen, og som nu har taget sæde på højre side af Guds trone. Ja, på ham, som har tålt en sådan modsigelse af syndere, skal I tænke, for at I. ikke skal blive trætte og modløse i jeres sjæle.” (Hebr.12,2-3)
Gert Grube
Gårslev

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning
– ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs!
Max 200 ord.
Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg