Møde mellem kristne og muslimske ledere

Det blev et historisk møde da kristne og muslimske ledere mødtes for at drøfte udviklingen af det danske samfund.15 muslimske og 15 kristne ledere var den 19. – 20. august samlet på Nyborg Strand til den første konference af sin art i Danmark. Hovedtemaet var religionernes bidrag til udviklingen af det danske samfund. Trods forskelle mellem religionerne drøftede man en række emner, som det er vigtigt, at religionssamfundene forholder sig til i fællesskab, bl.a. medborgerskab, forholdet til medierne og viden om hinandens religion.

Lokale og nationale initiativer fortsættes

Konferencen viste, at det er muligt for kristne og muslimer at mødes i tillid og dermed gå en anden vej end konfliktens vej. Allerede nu foregår der en række dialogaktiviteter og fælles projekter på lokalt plan, som har styrket relationerne mellem muslimer og kristne.
Deltagerne var enige om, at drøftelserne på konferencen havde været så værdifulde, at man besluttede at fortsætte processen både på lokalt og nationalt plan. Der arbejdes således frem i mod afholdelsen af en ny konference i 2007.

Muslimsk og kristen tilfredshed

Imam Mohammad Fouad Albarazi, Det Islamiske Forbund, København, gav udtryk for stor tilfredshed med konferencen.
– Vi befinder os i en situation, hvor det er meget nødvendigt at gentage lignende møder, som bidrager til at fjerne det gensidige had, som findes nogle steder. Vi må udvikle fælles fora for dialog, som beskæftiger sig med løsning af problemer i samfundet.
Leif Vestergaard, formand for Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde, mener, at denne konference er et meget vigtigt skridt i retning af et forbedret forhold mellem kristne og muslimer i Danmark.
– Konferencen kan være med til at åbne nye kanaler for samtale og samarbejde. Den direkte og positive meningsudveksling har skabt gensidige forventninger til at både kristne og muslimer om at arbejde for en bedre forståelse af hinanden til gavn for det fælles samfund.