Soldatervenner samler jubilæumsgave ind

I 100 år har foreningen Soldaternes Venner støttet KFUMs Soldaterhjem, bl.a. ved hvert efterår at indsamle en årsgave.

Et soldaterhjem giver bl.a. soldaterne mulighed for at deltage i et bibelstudie, aftensang, lagkagebanko og filmforevisning

I jubilæumsåret er det foreningens ønske, at der gøres en ekstra indsats for at skaffe midler til driften af KFUMs Soldaterhjem i Danmark, Irak og Kosovo.

Gaverne gør det

Ifølge generalsekretær Per Møller Henriksen koster det omkring 18 millioner kr. at drive soldaterhjemmene, så man er meget afhængig af private gaver. Flere soldaterhjem, f.eks. dem i Irak og Kosovo, har ingen indtægter. Derudover er soldaterhjemmene meget mere end en café.
– Der skal også være tid til socialt fællesskab. Derfor er der daglige andagter og ugentlige arrangementer, bl.a. bibel-, film-, hygge- og bankoaftener. En anden meget vigtig opgave for soldaterhjemmenes medarbejdere er at lægge øre til soldaternes små og store problemer, fortæller han.
Sidste år indsamlede foreningen et beløb på 833.000 kroner, som var den største indsamling i fem år. Men i år håber foreningen på et endnu bedre slutresultat.
– Vi håber på, at der her i jubilæumsåret bliver taget godt imod indsamlerne, siger Per Møller Henriksen.
Jubilæumsårsgaven bliver indsamlet over hele landet og afleveres ved årsmødets indledende festgudstjeneste, som i år holdes i Fredericia den 30. september og 1. oktober. Der vil være omkring 300 deltagere til årsmødet og det dobbelte til festaftenen, oplyser Per Møller Henriksen.

Soldater spørger til kristendom og tro

KFUMs Soldatermission driver 15 soldaterhjem indenfor rigets grænser samt hjemmene i Irak og Kosovo.
Mange danske soldater, som gør tjeneste i udlandet, benytter sig af hjemmene, men også værnepligtige og professionelle soldater hjemme i Danmark er flittige brugere af soldaterhjemmene.
Ifølge Per Møller Henriksen fylder religion og tro meget i denne tid, og det mærkes også på soldaterhjemmene. – Mange soldater får et gratis felttestamente og spørger til kristendom og tro. Der er også god tilslutning til den daglige aftensang og andagt, siger han.
– Derudover kan soldaterne købe kaffe og lidt mad, tjekke e-mails, læse avis og se tv eller film. Mange hygger sig med et spil sammen med kammeraterne eller med hjemmets ansatte.
Sidste år havde vi 506.000 ekspeditioner, og 66.000 soldater deltog i forskellige arrangementer på soldaterhjemmene, fortæller Per Møller Henriksen.
Schwartz