Forskel på fundamentalister

De senere år har en løgn bredt sig i medierne. Man påstår, at kristne fundamentalister er ligesom de nok så bekendte muslimske. Men det er at rette smed for bager. Ofte fremstilles det, som om alle religiøse er lige fanatiske, ja endda voldelige, mens de fornuftige og demokratiske skulle være de ikke-religiøse. Den holder slet ikke.
Med den medbetydning, fundamentalisme har fået, er det svært for nogen kristne at identificere sig med den titel.
Udfordringen vil heller ikke kaldes fundamentalistisk, men vi hvis vi nu et øjeblik holder fast ved, at en fundamentalist i udgangspunktet blot er en person, som tror helhjertet på sin religion og lever efter den, hvad er så forskellen?

Forskellen er den religion, han tror på og følger…!
Hvis han tror på islam, vil det for nogle føre til, at man retfærdiggør vold og terror i Allahs navn. Og hvis man læser Koranen og følger Muhammeds eksempel, så kan man også nemt drage den konklusion. For islam var vold fra første færd. (Men samtidig må vi huske, at nogle muslimer i dag ikke går ind for vold, selv om de er nok så fundamentalistiske.)
Hvis en fundamentalist derimod tror på Jesus, vil han vide, at ”du må ikke slå ihjel”, og hvis han følger Jesu eksempel, vil han ”vende den anden kind til”, han vil ”gøre godt imod dem, der forfølger” ham, han vil ”være imod andre, som I ønsker, de skal være imod jer”, osv.
Det er en helt anden ånd, han er inspireret af. Det er faktisk den ånd, der har inspireret vores demokratiske samfund.
Kristne har ingen problemer med demokrati. Men der skal være trosfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.
Desværre er der eksempler på, at ”kristne” også har misbrugt religion til f.eks. at føre krig i Nordirland – men her er tale om sociale spændinger mellem befolkningsgrupper – og de senere år har ægte troende kristne netop skabt forsoning mellem de tidligere fjender – inspireret af Bibelen og Jesus.
For hvis man ikke læser sin bibel, som fanden læser den, men vejledt af Guds kærlige og hellige ånd, så vil det føre til forsoning mellem mennesker, næstekærlighed og retfærdighed.
Så lad os få den løgn aflivet, at alle religiøse mennesker er ens. Det kommer da altsammen an på, hvad vi tror på.