Temadage med Turner

Temadage med engelske Graham Turner i København og Århus.Graham Turner, der i 19 år var sognepræst i det multietniske bysogn St Paul’s i Bordesley Green i Birmingham, hvor flertallet af befolkningen er muslimer, holder to temadage i København og Århus. Temadagene kommer til at handle om at være synlig og nærværende som kirke i sogne, hvor kristne er i mindretal. Deltagerne vil høre om muligheder, udfordringer og visioner omsat til praksis af en menighed, der gik ud og lyttede til sognets muslimer for at finde nye autentiske måder at være kirke på.
Annika