Vidunderlig udgave af Salme 23 for børn

Nok er Sl 23 en af de mest kendte og elskede af de gammeltestamentlige salmer, men det er Michael Hudaks tegninger, der gør denne børnebog til noget særligt.Hudak har formået at illustrere salmen om hyrden, der passer på os og velsigner os, så man ikke bare forstår, men helt konkret ser, hvilket fantastisk indhold denne salme rummer.
Børn må kunne identificere sig med det meget „menneskelige“ lam, der vogtes af hyrden, og glæde sig over, hvor godt det går – og mon ikke det også gælder de voksne, der vil læse den højt og kommentere tegningerne!
NJV

Hyrdesalmen • Illustreret af Michael Hudak
32 sider • 99,95 kr. • Lohse