Kro blev til kristen efterskole

Det er 10 år siden en kro mellem Ringsted og Køge blev omdøbt til Skovbo Efterskole. De hyggelige bygninger er renoveret og lærerboliger og sportshal bygget til. Jubilæet fejres med en reception lørdag d. 2. september.”Det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, end at sidde i kirken og tænke på kroen”, lyder et gammelt mundheld. På Skovbo Efterskole ved Ringsted kan de gøre begge dele. Den kristne efterskole holder nemlig til på en kro.Det er nu 10 år, siden den gamle kro i landsbyen Slimminge mellem Ringsted og Køge blev omdannet til efterskole. Skolen er en del af Apostolsk Kirkes skoler og blev startet, fordi Efterskolen Kildevæld var fyldt til bristepunktet med elever. I dag har Skovbo Efterskole netop budt 88 elever velkommen til et nyt skoleår. De gamle kro- og selskabslokaler er totalt renoveret, og faciliteter som lærerbolig, forstanderbolig og sportshal er indviet. Til oktober udvider skolen med en helt ny elevfløj.

Hurtig handel

Det er gået stærkt, siden en initiativgruppe med forstander Jan Dufke i spidsen rettede henvendelse til kroejeren i Slimminge:
– Ejer du Slimminge Kro?
– Ja.
– Vil du sælge?
– Ja.
– Hvad koster den?
– Fem millioner.
– Den køber vi.
Med en samtale så kort, at den kunne være vestjysk, var den hurtige handel en realitet i januar 1996. Flere års bøn og guddommelig inspiration var endelig blevet virkelighed. Og skolen kunne efter grundig istandsættelse starte med 55 elever i august.

Af med kristne floskler

– Det var et kulturchok at komme fra den meget kristne efterskole i Kolding til en elevflok med næsten ingen kirkebaggrund, fortæller forstander Jan Dufke, der havde 13 år som efterskolelærer på Efterskolen Kildevæld med i bagagen:
– Vi havde først tænkt os at køre Kildevæld gennem en kopimaskine. Men vi blev hurtigt klar over, at vi måtte nulstille os. Så vi kastede alle bolde op i luften og greb dem, vi havde lyst til at fortsætte med. Vi tog bl.a. kontakt til en konsulent i teenagearbejde for at få hjælp til at komme af med alle de kristne floskler i religionsundervisningen!
Det er lykkedes at få en skole op at stå, som både henvender sig bredt til den danske befolkning og vedkender sig sine holdninger. For Jan Dufke er det vigtigt at stå ved, at Skovbo Efterskole har et kristent grundlag. I dag kommer 25 pct. af eleverne fra kirkefremmede hjem. Men på den gamle kro begynder nogle af dem at tænke på kirken:
– Mange ender med en eller anden form for gennemreflekteret tro: ”Det der med Gud er ok, det kan jeg bruge til noget.” De har også fået en dybere forståelse af Jesus som forsoneren. Og det er jo dejligt.

Præstebørn blev meningsdannere

Jan Dufke

Det var svært at skabe sammenhængskraft på skolen i starten, indrømmer Jan Dufke:
– Elevgrundlaget skulle vise sig at være et helt andet end på Kildevæld. Der var kun ganske få børn med kristen baggrund; faktisk var hele 75 pct. af eleverne fra hjem, hvor det med kirke og kristendom stadig var uudforsket område.
– Vi bad til Gud om flere kristne unge, som kunne være positive meningsdannere i elevflokken. Og det gav bonus. Allerede andet år fik vi en hel række præstebørn. Tit er præstebørn problematiske, fordi de i endnu højere grad end andre kristne børn har brug for at gøre oprør. Men her var det lige modsat. Præstebørnene trak et stort læs.
Og det samme gjorde medarbejderne, der nu fik deres ilddåb i efterskolemiljøet:
– Det første år var præget af en stor frivillig indsats fra lærere og medarbejdere. Det var folk, som var vant til at yde i kirkens ungdomsarbejde. Det betød mange frivillige timer. De var hele tiden i huset, hvor det summede hele tiden. Vi skulle sammen finde nye løsninger og andre måder at gøre tingene på.
– Noget af det allervigtigste ved at være lærer er, at det ikke kun er en profession. Det er først og fremmest at være menneske og relatere til dem, man skal lære noget. Hvis der er en god relation, er der også en god kommunikation. Og så kan det blive til god indlæring.
– Vi har lært, at det ikke kun handler om at stå foran et kateder, men at være sammen med eleverne og opbygge gensidig respekt.

Ungdomslejr året rundt

At være på en efterskole er arbejde 24 timer i døgnet. Nogen har beskrevet det som at være på ungdomslejr året rundt. Men det gode ved efterskoleliv er, at der med tiden dannes en fælles kultur:
– Det er vigtigt at bygge på værdier, fx at måltidskulturen er vigtig. Det er ikke lige meget, hvordan et måltid foregår.
– Ok, så kan en kultur godt stivne i regler, som skal beskrives i procedurer. Men det er vigtigt, at procedurerne er åbne, så de kan brydes i en udvikling.
Og udvikling, det har Skovbo Efterskole været igennem siden starten for 10 år siden. Kort efter at kroen blev købt, købte skolen mere jord til udvidelse. I 1997 begyndte skolen at holde ”Teen-events”, hvor man samlede unge fra ungdomsgrupper i hele Sjælland. Det gjorde, at skolen blev kendt og søgt af mange. I 1998 byggede man så forstanderbolig. Det gav plads på skolen til yderligere elevindtag. Og i 1999 byggede skolen en ny sportshal og i 2003 en lærerbolig. Til oktober starter byggeriet af en helt ny elevfløj til erstatning for midlertidige pavilloner.
Hvad det skal ende med, står ikke klart i krystalkuglen, men der er ingen tvivl om, at der er brug for en holdningsskole som Skovbo Efterskole i fremtiden:
– I et samfund, hvor religion spiller afgørende ind på verdensbegivenhederne, er det vigtigt, at unge finder deres eget ståsted og ved, hvad kristendommen betyder for demokrati og velfærdsstat, slutter Jan Dufke.
Skovbo Efterskole inviterer til jubilæumsreception lørdag d. 2. september kl. 14.00 for forældre, venner og forretningsforbindelser. Programmet kan læses på www.skovboefterskole.dk.