Dybere ind i evangeliet

Hvad betyder frelsen for mig? Grundigt svar gives i „Ubegrænset rigdom“.Fundamentalt set er dette en bog om frelsen – eller om evangeliet, hvilket jo dog stort set er samme tema.Forfatteren gennemgår de klassiske problemstillinger. Herunder menneskets skyld, Guds vrede, Guds dom, vores behov for nåde, Kristi stedfortrædende død, retfærdiggørelse af tro, genfødsel, helliggørelse osv.

Især for nye kristne

For den, som er kendt med dette i forvejen, rummer bogen ikke så meget nyt. Jeg tænker her ikke på nytænkning omkring selve evangeliet, men på præsentationen. De forskellige begreber formuleres og eksemplificeres på en rimelig traditionel måde, som næppe bringer den modne kristne meget videre, men som gør bogen velegnet til den nye kristne, der trænger til at blive grundfæstet i evangeliets kerne.
Jeg savner dog noget mere om helliggørelsen og den kristne vandring med Gud. Specielt når bogen i sin egen omtale påpeger, at ”evangeliet er selve livsnerven i vores vandring med Gud” og ”det er også kraften bag helliggørelsen”. Her slipper forfatteren lidt let om ved emnet og bruger et enkelt kapitel på helliggørelse og et enkelt kapitel på mission – og fjorten kapitler på de forskellige aspekter af frelsen.

Gode pointer – og uheldige formuleringer

Der er rigtig gode teologiske pointer i bogen. Det gælder f.eks. overvejelserne om, hvad Kristi forsoning egentlig gjorde. Formilder Kristi død Gud? Får Kristi død Gud til at se bort fra synden? Afværger Kristi død Guds vrede? Hvilket ordvalg er mest præcist? Her er forfatterens bud, at Kristi død (ud)slukkede Guds vrede.
Omvendt er der også nogle teologisk set tvivlsomme formuleringer. Som f.eks. hvor forfatteren ikke blot understreger Guds vrede, men ligefrem Guds had til syndere. At syndere er ”’Guds fjender’ – dvs. hadet af Gud” eller hvor han omtaler ”Guds hellige had imod mennesker…” (underforstået syndere). Her mener jeg, det er teologisk børnelærdom at skelne mellem vrede og had. Gud hader synden, men elsker synderen. Gud elsker verden, og den er samtidig genstand for hans vrede – men ikke hans had. Forfatterens formuleringer her forplumrer begreberne.

Velegnet til studiebrug

Bogen scorer dog et par point på det praktiske plan, idet udgiverne har tilføjet en studieguide bagerst i bogen, med en række uddybende spørgsmål til hvert kapitel. Som sådan gør det bogen meget velegnet til brug i cellegrupper, studiegrupper mv.

Jerry Bridges:
Ubegrænset rigdom
168 sider • 175 kr. • Credo