– Vil du være rask?

Johannes Sanggaard er alvorligt syg af kræft og har derfor orlov fra sit embede som sognepræst ved Gjellerup Kirke ved Herning.Dér lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham: ”Vil du være rask?” (Johannesevangeliet 5, 5-6)– Manden havde været syg i 38 år – det var ikke dage eller uger eller måneder, men 38 år! Det er omtrent lige så længe, som jødefolket vandrede omkring i Sinai ørken. Et sygdommens ørkenliv i 38 år!
– Vi er nogle, der konkret deler livsvilkår med manden. Vi er syge. Måske uhelbredeligt syge. Nogle har været syge i flere år, det gælder mig selv. Jeg har en kræftsygdom, der har bredt sig. Andre har kun været syge i få uger.

Jesus helbreder stadig

– Som syg er der ikke noget, jeg hellere vil end at være rask. Nok kan vi ikke stille krav om helbredelse eller et godt, langt og vellykket liv. Alligevel må vi leve med håb og i tro på, at helbredelse er mulig, dels ved lægernes hjælp og dels ved Guds indgriben, for Gud er stadig en almægtig Gud, der i sin nåde lader os se og opleve et glimt af herligheden. Det gjorde han i beretningen om den syge ved Bethesda dam, og det gør han stadig.
“Bethesda” betyder Barmhjertighedens hus. Omkring dammen lå syge og hjælpeløse mennesker med et spinkelt håb om barmhjertighed. Håbet knyttede sig til vandet, der fra tid til anden blev bragt i oprør. Det gav vandet helbredende kræfter, og den, der først kom ned i vandet, blev helbredt.
– Her sad de, ubevægelige med ansigter af sten og med lemlæstede og vansirede kroppe. Med øjnene stive af bristede illusioner. De ventede på, at det umulige skulle ske.
– En af dem var manden, der havde ligget på sin måtte i 38 år. På venteliste. Ensom og forladt. Han havde ikke et menneske til at hjælpe sig. Håbløsheden og elendigheden havde taget over og gjort stedet til et ubarmhjertigt sted.

Nytter det noget?

– En dag kom Jesus til Bethesda dam. Han gik hen til manden og spurgte: “Vil du være rask?” Et mærkeligt spørgsmål! Som om manden nogensinde havde villet noget andet!
– Han svarede Jesus: “Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden ned før mig!” Han antyder: “Det nytter ikke noget. Jeg kan ikke blive rask”. Men Jesus kom og gav ham tilbage til livet.

Giver håb til alle

Ikon af Karin og Ewald Herbst, Batikværkstedet.
Vandet er lavet af grøn irret kobber fra Nykøbing kirkes spir.

– Underet er et tegn, der giver håb til alle. Et tegn på, at nu begynder der at ske noget, som en dag skal vende op og ned på alt i denne ødelagte verden. Jesus Kristus kommer med opstandelsens og nyskabelsens kræfter for at genrejse det menneskeliv, der er ødelagt af synd og sygdom, ondskab og død.
– Apostlen Johannes fik i et syn lov at se et glimt af denne verden og skriver, at nu vil Gud “tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, siger: “Se, jeg gør alting nyt!”.

Ser frem mod
evig sundhed

– Derfor er beretningen om manden ved Bethesda dam ikke kun en beretning om, hvordan et menneske for 2000 år siden fik sit helbred igen. Den er også et tegn på, at nyskabelsens kræfter er virksomme for at hele alt det, som er ødelagt. Og ligeledes et tegn på, at vi alle, uanset om vi er syge eller raske, har et medmenneske ved vor side, Jesus Kristus. Og at han også i dag kan give os et glimt af herligheden. Vi må tro, at han også i dag kan gøre syge raske.
– Det er hårdt at være syg og ramt af lidelse. Det skal ikke bagatelliseres, men Jesus Kristus kom julenat – og han kommer stadig – til ubarmhjertighedens verden for at vise os nåde og barmhjertighed, og et glimt af herligheden. Og så vil han også vise os, at Gud en gang i opstandelsens morgen vil gøre alt nyt.
Kristeligt Pressebureau


Artiklen fortsætter efter annoncen: