En udfordring til efterskolerne

I Danmark har vi en grundlovssikret ret
til at drive fri- og efterskoler. Retten har vi fortsat, men staten gør det sværere og sværere for de frie skoler. Friheden indskrænkes og overvågningen øges. Det skyldes måske nok først og fremmest de muslimske skoler, men det rammer også de kristne og det bliver sikkert ikke nemmere i fremtiden, fordi de politiske partier taler mere og mere åbent om, at de ønsker al religion ud af det offentlige rum.
Her ligger der en stor udfordring for de kristne kirker og kirkesamfund, de kristne skoler og for samfundet.
En anden vigtig udfordring, som flere kristne friskoler har taget op, er leder- og bibel-linier, hvor unge kristne får mulighed for at supplere deres skolegang omkring f. eks. kristendom, etik, bibeldebat, diakoni, formidling, det kristne hverdagsliv, hverdagspsykologi og kristent lederskab. Noget der vil komme til at vise sig værdifuldt for det kristne arbejde i Danmark fremover og som bør være en udfordring til de kristne efterskoler, der ikke allerede har sat en leder- og bibellinie på programmet.
En tredie vigtig udfordring ligger i den kristne påvirkning, de kristne skoler ønsker at øve på sine elever. Ifølge en nylig offentliggjort undersøgelse, går det ikke så godt og det fik Kristeligt Dagblad til i en overskrift at skrive ”Efterskoleelever upåvirkede af kristne værdier”. Rapporten er lavet af Søren Østergaard, som er sociolog og leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, CUR, og Karina Schrøder, hvis speciale i Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet har affødt undersøgelsen.
Det kan se sådan ud, når man ser på bredden af kristne skoler, De Grundtvig-Koldske er dog undtaget, men det ser anderledes ud, hvis man henvender sig til de mere direkte forkyndende skoler med baggrund i Indre Mission, Luthersk Missionsforening og frikirkerne. For her er tale om skoler, der ikke blot er kristne af navn, men også af gavn, skoler hvor den personlige tro betyder noget for lærerne både i deres undervisning og i den daglige omgang med eleverne. Der er hjerteblod bag og er der noget unge efterspørger i dag, så er det voksne, der har holdninger og lever deres holdninger ud i hverdagen. Derfor har kristentroen en helt anden gennemslagskraft på disse skoler. Også det er en udfordring til den kristne skoleverden om virkelig at besinde sig på, at kristentroen gennemsyrer skolens hverdag. Hver dag.