Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev:
Er kristen meditation godt?
Kære Orla Lindskov
Jeg hører en del om kristen meditation. En lille flok fra mit menighedsfællesskab har deltaget i kurser, der handlede om det.
Er det sandt, at kristen meditation er godt for helbredet?
Jeg håber ikke, at mit spørgsmål ligger uden for dit område?
Mvh. fra:
En astmatiker

Svar:
Kristen meditation er godt for helbredet
Kære astmatiker
Jeg skal prøve at svare på dit spørgsmål.
Det princip, man arbejder med i kristen meditation, er stilhed, indre stilhed. Midlet til denne indre stilhed er meditationen, hvor der skabes stilhed i sindet.
Det sker ved, at man fordyber sig og bestandigt har opmærksomheden rettet mod Gud, mod Jesus, mod sandheden. Man undlader at anstrenge sig i et forsøg på at få kontakt med Gud. Man dæmper sig selv og sine tanker ned. Man bliver stille for at opleve Guds ubeskrivelige og helbredende nærvær. Med udtrykket helbredende nærvær tænker jeg ikke kun på fysisk helbredelse. Jeg tænker mere på Guds evne til at helbrede hele vores person, hele vores liv.
Der er mange skriftsteder i Bibelen, der taler om og opfordrer til denne stilhed, f.eks. Salme 37 af David, vers 7: – ”Vær stille overfor Herren, vent på Ham”. Ligeledes Salme 4 af David, vers 5: – ”Tænk efter på jeres leje, og vær stille!”
Endvidere i Esajas kap. 30, vers 15: – ”Ved omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og tillid er jeres styrke.” (ref. fra den gamle bibel-oversættelse).
Virkeligheden er nemlig, at der er en kraft nær hos os, som er helbredelse, kærlighed og beskyttelse. Den kraft er Guds kraft, Helligåndens kraft. Vi kan bruge billedet med fjernsynet. Det må sættes til stikkontakten, dvs. energikilden for at det kan virke. Vores liv har det faktisk på samme måde. Gud og Guds kraft er energi-kilden. Det er den kraft, vi har brug for hver dag.
Ligesom det er med fjernsynet, sådan er det også med dig og mig: Vi må først være uvirksomme for at kunne blive tændt. Meditationen er en meget stærk måde til at blive tændt på, dvs. fyldt med Gud og med Guds kraft.
Nogle vil nok kalde det, jeg beskriver, for bøn. Det er det vel også. Men det vil jeg ikke kalde det her, fordi vi ofte forbinder bøn med ord. I meditation behøver du faktisk ingen ord. Dog kan du starte med ordene: ”Far, jeg kommer til dig nu i Jesu Kristi navn.” Derefter kan du gå ind i stilheden.
”Vær stille og erkend, at jeg er Gud.” – Sådan står der i en amerikansk bibel-oversættelse. Stilhed er nøglen. Lad stilhed fylde dit sind. Bliv stille indeni. Slap af og giv dig god tid. Du må øve dig i at give slip. Giv slip på dine tanker, på dine ønsker og på frygten for både det ene og det andet.
Under meditationen ser du måske noget. Måske ikke. Du hører måske noget. Måske ikke. Du føler måske noget. Måske ikke. Men uanset, hvad der sker eller ikke sker, så har du været sammen med Gud og har fået tilført Guds kraft. Du er blevet fornyet med Guds kraft. Hvordan kan du nu vide det? – Jeg ved, du vil opdage det. Men beviset vil ikke være det samme for alle.
Guds Hellige Ånds bolig er dit indre, dit sind. Når dit sind bliver stille, når du lukker af for ydre påvirkninger, og når du slukker for din indre dialog, da går du ind i Guds nærhed. Du må give slip på dig selv og overgive dig til den Gud, som er i det skjulte og virker i det skjulte. Gud vil give dig et passende svar.
Målet med din meditation må bare ikke være at få et bestemt svar. Hvis du har et bestemt mål med meditationen og vil sætte dagsordenen, så risikerer du at blive skuffet og nedslået. Svaret fra Gud kommer måske ikke samme dag; men det kommer.
Vi bør end ikke overveje at kaste os ud i livet uden den kraft, som kun Gud kan give os. Vores bil kan heller ikke blive ved med at køre, hvis den ikke får benzin fyldt på.
Når stilheden indfinder sig i dig, så er Gud der, og han siger om sig selv i 2. Mosebog kap. 15, vers 26: – ”- jeg er Herren, der læger dig.” Derfor tror jeg, at kristen meditation også er godt for helbredet.
Venlig hilsen
Orla Lindskov.

Brev:
Piskesmæld efter ulykke
Kære Orla
Min kone blev for et par år siden udsat for en ulykke, hvor hun fik et alvorligt piskesmæld i nakken. Hun har døjet med det i to år, hvor hun har været sygemeldt. Det ser efterhånden ud til, at hun ikke kan komme på arbejdsmarkedet igen på grund af skaden. Hun døjer meget med både skulder, nakke og hoved. Hun har smerter og meget svært ved at koncentrere sig. Noget af det, der gør mest ondt, er, at hun ikke kan koncentrere sig om at læse i Bibelen eller bede. Jeg tror på, at Gud er kraftens Gud, og har bedt for hende en del gange, men uden noget synligt resultat. Jeg tror for hende.
Min svigerinde har fået en salvedug fra dig ved nogle lejligheder, bl.a. til hendes barnløse søster, som nu har fået et barn. Derfor vil jeg gerne bede dig om en salvedug til min kone.
Hvis dette brev skulle komme i Udfordringen, vil jeg gerne være anonym af hensyn til min kone.
De bedste og varmeste hilsener fra
Én, som tror og håber

Svar:
Jeg har sendt en salvedug
Kære du, som tror og håber
Jeg har sendt dig en salvedug, som også jeg tror og håber vil bringe lindring og lægedom.
Med hensyn til barnløshed: – Hvor ville det bare være godt, hvis alle barnløse par i Danmark fik at vide, at der kan være hjælp at hente hos Jesus Kristus.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev:
Det er helt ufatteligt
Kære Orla Lindskov
Det er med meget stor glæde, jeg læser dine artikler i Udfordringen. De virker meget opmuntrende og ikke mindst trosstyrkende. Tusind tak for din store indsats, som jeg har den allerdybeste respekt for. I et tidligere nummer af Udfordringen var du inde på emnet, at bøn er en mægtig virkende kraft. Ikke på grund af os. Men fordi Gud skænker gaven, både det at ville og at virke. Derfor vil jeg også gerne bede om to salveduge.
Tænk sig, at en salvedug, der er bedt over i Jesu navn, har den samme virkning, som hvis man rørte ved Jesus selv, ligesom kvinden med blødningerne gjorde.
Det er helt ufatteligt, men sandt. På forhånd tusind tak. Og tak for det arbejde, du gør for os.
De kærligste hilsener fra
En læser

Svar:
Jeg har sendt dig to salveduge, og jeg vil gerne sige dig tak for det, du skriver om kvinden med blødningerne, der rørte ved Jesus og blev helbredt. Dit indlæg er tros-styrkende.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Smerter i ryg er borte
Kære Orla
Tusind tak for din tilsendte salvedug, som du sendte til mig for snart nogle måneder siden. Tak for også, at du ”lagde øret” til mit brev. Jeg var så forpint af smerter over min lænd og ryg, da jeg skrev brevet til dig om søndagen. Tirsdag morgen, da min mand og jeg sad og bad, fik jeg det så klart fra Helligånden, at min mand skulle lægge hænderne på mig og bede for mig. Og med det samme han begyndte at bede, kom Guds kraft så mægtigt over os begge to, og jeg blev øjeblikkeligt helbredt.
Mange hilsener i Jesu navn
L.L


Artiklen fortsætter efter annoncen: