Edward arbejder for fred i Sierra Leone

Vi lærer folk, at selv om der er øvet uret mod dem, så skal de tilgive, siger fredskoordinator Edward M. Luseni fra Sierra Leone, der lider under følgerne af ti års borgerkrig.SIERRA LEONE – Konfliktløsning på alle planer af samfundet. Det er nøgleordet for Edward M. Luseni, der er koordinator for fred og forsoning i Sierra Leone. Et arbejde, som støttes fra Danmark af Sudanmissionen.

– Man må først skabe forståelse for, at der er behov for at løse konflikterne, siger Edward M. Luseni fra Sierra Leone

I Sierra Leone er Edward M. Luseni koordinator for et omfattende freds- og forsoningsarbejde, som Den Anglikanske Kirke driver i samarbejde med Sudanmissionen.
Indtil torsdag i sidste uge var han på besøg i Danmark, hvor han brugte tre uger på at rejse rundt og fortælle os danskere om, at varig fred ikke er en selvfølge. En erfaring, der kommer oven på ti års blodig borgerkrig.
– Mange har oplevet, at der er begået uret mod dem, og de har et had mod dem, der har øvet uretten, fortæller Edward M. Luseni.

Tilgiv hinanden

Erkendelsen af disse interne spændinger i samfundet fik ved krigens slutning i 2002 Den Anglikanske Kirke til at begynde sit freds- og forsoningsarbejde. Gennem workshops forsøger man at få landsbyhøvdinger og andre samfundsledere i tale.
– Først taler vi med dem, der har øvet uret, så de accepterer, at de er gerningsmændene, og så lærer vi folk, at selv om der er øvet uret mod dem, så skal de tilgive, forklarer Edward M. Luseni, der ikke holder sig tilbage med at citere Bibelens bud om, at vi skal tilgive for selv at få tilgivelse.

På tværs af religioner

Borgerkrigen i Sierra Leone var ikke religiøst motiveret. Derfor har forsoningsarbejdet vundet genklang, såvel blandt kristne som hos landets primært muslimske befolkning.
– Vi fandt ud af, at vi ikke blot kunne fokusere på de kristne. Så vi udvidede til muslimerne også, for vi lever jo sammen, forklarer Luseni, der foruden sit hverv som fredskoordinator er skoledirektør for 55 skoler og gymnasier.

Løser familiekonflikter

Siden borgerkrigens slutning har 350 repræsentanter for lokalsamfundene været igennem disse workshops. Ud af dem har 46 modtaget yderligere oplæring, så de kan fungere som fredsobservatører. Af dem har Den Anglikanske Kirke ansat 11 til at koordinere indsatsen.
Edward M. Luseni forklarer, at deres opgave er at løse konflikter på alle niveauer af samfundet.
– De løser mellem ægtefolk, mellem familiemedlemmer, mellem landsbyhøvdinger og indbyggere, unge og ældre, fortæller Edward M. Luseni.
Han forklarer, at når konflikterne opstår, vil fredsobservatøren tage kontakt til landsbyhøvdingen og til den nærmeste præst.
– Og så vil de forsøge at løse det sammen. Først hvis det mislykkes, vil man tage kontakt til politiet, siger Luseni.

Eksempel for nabolande

Edward M. Luseni håber, at freds- og forsoningsarbejdet i Sierra Leone kan være forbillede for andre afrikanske lande. Men han understreger, at det kræver hårdt arbejde.
– Det er nødt til at starte med undervisning. Du er nødt til at give folk oplæring i at håndtere konflikter, siger Edward M. Luseni og fortsætter:
– Og det er nødvendigt at skabe forståelse for, at de har behov for at løse konflikterne i familien, i landsbyen, i regionen osv. Det er muligt, men det kræver oplæring.

Freden skal stabiliseres

Selv om det nu er fire år siden, borgerkrigen sluttede, er den vestafrikanske fredskoordinator overbevist om, at arbejdet må fortsætte mange år endnu.
– Du kan ikke skabe fred den ene dag og så læne dig tilbage den næste. Du er nødt til at følge op, forklarer Luseni.
– Man er nødt til at se, at freden bliver opretholdt. Hver dag må man forvente nye konflikter, så det vil være et arbejde, der fortsætter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Takker Danmark

Under besøget i Danmark har Edward M. Luseni benyttet anledningen til at takke for støtten fra de danske samarbejdspartnere.
– Uden hjælpen fra Danmark kunne vi slet ikke gøre det, vi gør, siger Edward M. Luseni og retter særligt takken mod de mange frivillige, der støtter arbejdet gennem Sudanmissionen.
– De er med til at stifte fred, og Bibelen siger, at de er velsignet, slutter Edward M. Luseni.