Bogtema
Udfordrende prædikener

Henrik Højlund eksperimenterer med prædiken-formen i samlingen „Gammel vin på nye sække. Versprædikener; kunstprædikener; samtaleprædikener, hvor konfirmander spørger præsten, præsten spørger missionæren, menigheden spørger præsten, eller præsten spørger Jesus. Det er bestemt ikke nogen traditionel prædikensamling, Henrik Højlund og Lohses Forlag her præsenterer os for – i hvert fald ikke, hvad formen angår.Budskabet er mere velkendt, hvilket Højlund da også selv signalerer med første halvdel af den meget velvalgte titel.
Formen er et kapitel for sig, og her vil det nok være individuelt, hvad man finder meningsfuldt og hensigtsmæssigt. Personligt har jeg svært ved at finde noget evangelium i Kurt Trampedachs billeder, men jeg er nok også lidt af en kunstignorant. I nogle af versprædikenerne synes jeg også, der går lidt for meget rim i den. Her kommer formen for mig til at skygge lidt for budskabet, og det har helt sikkert ikke været Højlunds mening. Samtaleprædikenerne synes jeg til gengæld er rimeligt geniale. Enkelte traditionelle ‘monolog-prædikener’ bliver det også til, og her fandt jeg også meget, jeg havde brug for at høre. Samtidig kan jeg sagtens forestille mig, at andre vil vurdere det lige omvendt og finde kunstprædikenerne og/eller versprædikenerne lige i øjet. Det er vel én af samlingens stærke sider: Der er noget for enhver smag, hvad formen angår.
Hvordan de forskellige prædikener fungerer som prædikener – hvor de jo står alene hver for sig – synes jeg er lidt svært at vurdere. Der skal nok en ‘Herrens stridsmand’ som Højlund til at bære dem. Samlet i en bog gør de sig i hvert fald ganske godt. Man får udfordret sine forestillinger om, hvad en prædiken kan og skal være, og samtidig får man den ‘gamle vin’ serveret af en engageret forkynder, der ved, hvad han tror på, og som aldrig er kedelig.
Absolut værd at læse.

Henrik Højlund:
Gammel vin på nye sække
Prædikensamling
249,95 kr.
Lohse