Bogtema
Bibelske kernepunkter i moderne sprogbrug

Luthers lille katekismus gøres vedkommende i prædikensamling.Guds menneskelighed er en samling prædikener over Luthers lille katekismus. Den store reformators tanker gøres vedkommende, fordi de i forfatterens gennemgang iklædes et nutidigt sprogbrug.Selvom de enkelte afsnit i bogen til dels har bevaret den mundtlige form, er det gjort nænsomt og med respekt for den form, hvori de oprindeligt blev til. Forfatteren er teolog og efter min mening en af de bedre af slagsen. Sproget er klart, let forståeligt og uden omsvøb og teologiske spidsfindigheder. Teksten understreges ved den flittige brug af bibelcitater og udpluk fra den danske salmeskat.
Et par eksempler: Under omtalen af det andet bud (egentlig det tredje, fordi billedforbudet oprindelig kom før) skriver forfatteren om misbrug af Guds navn. Han anfører, at misbrug ud over f.eks. eder kan være falsk forkyndelse og lære, men også, at Guds navn, ja, Gud selv, er blevet taget til indtægt for krige.
Eksempel 2: „At ære“ sættes også ind i en moderne forståelsesramme, idet forfatteren bl.a. skriver, at hvis vi ærer hinanden som „bemyndigede mennesker på forskellige områder, myndiggør vi hinanden og anerkender samtidig Guds myndighed“. Her synes sprogbruget måske umiddelbart lidt kringlet, men ud fra konteksten let forståeligt.
Efter min mening er bogen en lille perle, som gør Bibelens grundsandheder lettere forståelige og dermed kan tjene til opbyggelse af den enkeltes bibellæsning, ligesom den med fordel kan anvendes i studiekredse og lignende.

Theodor Jørgensen:
Guds menneskelighed
– prædikener over Luthers Den Lille Katekismus
222 sider, 268 kr.
Aros