Religionsmøder

Bogen Menneske først er blevet til efter en tre måneders studieorlov i 2005, hvor forfatterne besøgte Libanon, Syrien og Ægypten. Målet var blandt andet at få mere viden om „hverdagsmødet“ mellem kristne og muslimer i området.Tidligere havde Erik Norman Svendsen besøgt Libanon i 1998. Landets daværende præsident modtog ham da i audiens. Under denne anklagede præsidenten jøderne for at være en stor sammensværgelse, der stod bag alle angreb på den arabiske verden. Norman Svendsen tog her til genmæle og fortalte om de danske jøders vellykkede integration og fremragende samfundsindsats.
Dette opfatter jeg som noget positivt, men det er efter min mening et af de få lyspunkter i bogen.
Forfatterne har mange indlæg, som omhandler dialogen/hverdagsmødet mellem muslimer og kristne i Mellemøsten, men de faktuelle forfølgelser af kristne og jøder nævnes kun sporadisk og bagatelliserende.
Hovedindholdet i bogen bliver derfor en stribe beretninger om historiske begivenheder, etniske, kulturelle og geografiske forhold, samt beskrivelsen af en række halvofficielle samtaler med kristne og muslimske ledere.
Naturligt nok kommer forfatterne også ind på krisen vedrørende Muhammed-tegningerne og dens følger. Her er et af de få gode steder, idet man betoner vigtigheden af ikke at marginalisere muslimerne her i landet, men at „tåle og tillade, at de andres tro får andre udtryk, end vi er vant til“. Det synes jeg er klogt sagt.
Teologisk set er bogen en tynd kop te! Den kan nok være af en vis interesse, hvis man blot vil have et overfladisk kendskab til dialogen mellem kristne og muslimer, set gennem forfatternes briller.

Erik Norman Svendsen og Margit Svendsen:
Menneske først
– Religionsmøde på kryds og tværs
120 sider
148 kr.
Unitas