Moderne spiritualitetsmunk

I guddommelig terapi gennem centrerende
bøn med Thomas Keating.Centrerende bøn og guddommelig terapi er nøgleord hos cisterciensermunken Thomas Keating, der er en af de førende tænkere inden for moderne kristen spiritualitet. Han præsenteres for spirituelle kristne på en dvd med en filmet samtale på ½ time og otte ekstra filmsekvenser – også samtaler – på i alt 1½ time.Keating er født i New York i 1923 og trådte i 1944 ind i cistercienserordenen. I dag bor han på Sankt Benedict Klosteret i Rocky Mountains. Han er medgrundlægger af Contemplative Outreach og forfatter til en lang række bøger. Inspirationen har han fra kristne mystikere og ørkenfædre, bl.a. Johannes af Korset, som han henviser til adskillige gange under samtalerne.

Centrerende bøn

Centrerende bøn er ikke bare en stille, men også (næsten) ordløs bønsform, hvor man gennem meditation over et ord, som den bedende forbinder med Gud, finder den fuldstændige stilhed i sig selv, hvor Gud kan nå – og virke i – den bedende.
Keating foreslår, at man sætter ½ time af to gange hver dag til centrerende bøn; han mener nemlig, at man skal bruge 20 min. til at falde så meget til ro, at man er helt fri for den „kværnende strøm af tanker og følelser“, som „det falske selv” er fyldt af.
Centrerende bøn kan helbrede dette falske selv, og det er et led i den guddommelige terapi.

Guddommelig terapi

Guddommelig terapi er en renselsesproces, øvelse i frihed, som kan sættes i gang gennem centrerende bøn.
Keating forklarer det på forskellige måder, bl.a. som en rejse gennem forskellige bevidsthedsniveauer – fra det yderste til det inderste niveau:
Det yderste er den almindelige dagligdagsbevidsthed, som alle mennesker har. Gennem den centrerende bøn vækkes det næste bevidsthedsniveau, den åndelige eller spirituelle bevidsthed. Derfra kan man så langsomt komme til det sande jeg, som er det billede, Gud har skabt os i, videre til det ubevidstes grund, værens grund, og endelig det guddommeligt iboende, det guddommelige nærvær.
Guddommelig terapi betegnes også som et kursus i selverkendelse. Keating bruger billedet af en spiral, hvor man gennem meditationen bevæger sig længere og længere ned mod det bevidstheds-mæssige „helvede“, som er fyldt af fortrængninger og traumer, alt det i sjælen, som gør ondt, og som man med bevidstgørelsen og ved Helligåndens kraft får mulighed for at blive befriet for. Modsat kan der samtidig ske en bevægelse op mod „himlen“, for når der bliver renset ud i psyken, bliver der givet plads til, at Helligånden kan fylde psyken med de åndelige frugter.

I en uforstyrret stilhed

Der kan næppe være tvivl om, at fuldstændig uforstyrret stilhed alene med den treenige Gud kan være helsebringende og frugtbærende. Diskuteres kan det måske nok, hvor langt man kan komme med denne sætten nogle af Helligåndens gerninger i den enkelte „i system“; men Keating har sat ord på noget, man almindeligvis ikke tænker så meget over, og det alene kan der være en værdi i.
Keating har nogle synspunkter, som i det mindste, når de er løsrevet fra deres sammenhæng, kan virke tvivlsomme. Eksempelvis mener han, at Kristi legeme inkluderer hele menneskeheden (og ikke kun kristne), at Bibelen ikke skal forstås bogstaveligt, og at alle religioner er lige gode.
Men det skal nu ikke afholde interesserede fra at beskæftige sig med ham.

Invitation fra Gud (dvd)
30 min. + 90 min. (ekstramateriale) 195 kr.
Magic Hour Films /
Danmarks Kirkelige
Mediecenter