Århundredets største – og en kirkens mand

De to cd-aktuelle komponister – Samuel Wesley og Igor Stravinsky – kan vel med en vis ret betegnes som modsætninger i kirkemusikkens historie.Den første er en mindre kendt, traditionel engelsk kirkemusiker, den anden en skelsættende russisk kompomist, der først skabte skandale med sin musik, men siden fandt tilbage til den katolske kirke og her skabte værker, der er med til at gøre ham til det 20. århundredes største.

Stravinsky fandt tilbage til troen

Da det svenske kongepar forleden gæstede Danmark, var det Stravinskys ballet Le Sacre du Printemps, de overværede i operaen. Musik, der for 90 år siden satte skel i kompositionsmusikken mellem et før og et efter. Kun i Frankrig kan det komme til så megen tumult og håndgemæng, som tilfældet var ved stykkets uropførelse. I dag, mange år efter, anses Stravinsky for at være den største komponist i 1900-tallet.
I sit voksenliv fandt han tilbage til sin barndoms tro (med et lille skift fra det ortodokse til det romersk katolske), som blev af væsentlig betydning for ham. Lige så elegant og ulasteligt klædt som Stravinsky (1882-1971) var i sin personlige fremtræden, lige så distinkt, klar og stærk er hans helt karakteristiske musikalske stil. Vi følger noget af hans udvikling på cd’ens fem numre. Fra Tre russiske kor, Kantate, Babel til to af de vigtigste: Messe og hovedværket Salmesymfoni med tekster fra Davids salmer. Her veksler sødme og strenghed i et væk og giver stykket med det ejendommelige navn en charme frem for andre værker. At blande symfoniformen med kristen korsang på en så opfindsom måde er genialt. Sin Salmesymfoni dedikerede han „til Guds ære“.

Wesley – den medrivende stil

Hvad er det, vi elsker ved traditionel engelsk kirkemusik?
Hengiven og fuldtonende sang – de står op, når de synger i England! En musik, der maler med begejstrede og stærke farver, og som griber og opløfter. Det at man nærmest kan lugte glæden og stoltheden ved fædrelandet. De glimrende sangere – England har verdens mest veludviklede kortradition. Det hele helst fremført i en anselig engelsk katedral (den gode mand S.S. Wesley var selv ansat i fire forskellige af slagsen i sin livstid) og af et betragteligt orgel og et velsyngende kor med lys sprød engelsk klang. Og så skal musikken helst afstedkomme lidt kuldegys til følge.
Samuel Sebastian Wesley (1810-1876) var ud af en hel æt af kendte Wesley’er og fra den tid, hvor musik lød, som mange synes musik skal lyde. En af forfædrene var metodismens førstemand, Charles Wesley. Vores Samuel S. Wesley leverer ikke alene til fulde varen her. Han er selve indbegrebet af den medrivende stil. Så er til gengæld også de bedste betingelser der for at give plads for den særegne stemning, vi næsten selvfølgeligt forventer at møde.
Ni anthems er der på cd’en, disse veludviklede kormusik-stykker med kirkelig tekst. Der er en god variation i tilrettelæggelsen, så stykker med f.eks. indlagte soli og uakkompagnerede stykker veksler imellem hinanden. Alle sammen er de i rigelig mængde velsignet med de ovennævnte ingredienser.
Erik Linow

Stravinsky: Salmesymfoni og andre korværker
73 min. • 59,75 kr.
Wesley: Anthems • 75 min. • 59,75 kr.
Kirkemusik.com-pris: 55 kr. pr. cd