Undervejs i frelseshistorien

Guds køreplan er en skematisk opbygget bog. I en let forståelig sprogstil, ledsaget af adskillige diagrammer og skemaer, tages læseren med på en vandring gennem Guds frelsesplan, hans „køreplan“ for alt det skabte og menneskeheden i særdeleshed.Pointerne i bogens budskab understreges ved flittig brug af bibelcitater, hvilket også gør den særdeles anvendelig for ikke-erfarne bibellæsere.
Lidt pluk fra skattene: Vi fødes som medlemmer af den gamle tidsalder/den gamle pagt, men når vi tror på Jesus, bliver vi en del af den nye tidsalder/den nye pagt. Med et citat af C.S.Lewis, hentet fra „Narnia“: „Enden på historien er i virkeligheden begyndelsen på en meget større historie, som fortsætter i al evighed, hvor hvert nyt kapitel er bedre end det foregående“.

Det tilsyneladende
ufrugtbare i frelseshistorien

Det ufrugtbare kan bringes til at bære frugt. Tre kvinder (Sara, Rebekka og Rakel) fra det Gamle Testamentes tid var ufrugtbare, men blev gravide og videreførte slægten som en opfyldelse af en del af Guds løfter. Tilsvarende i Ny Testamente, hvor Johannes Døbers mor først er ufrugtbar, men på Guds befaling bliver gravid. Her sker også underet med Jesu fødsel, hvor Maria, som var jomfru, ved Helligånden undfanger Guds enbårne søn, der bogstavelig talt bliver korsvejen i Guds køreplan.
Ligeledes kan det „ufrugtbare“ i Israel/menigheden bringes til at bære frugt: Bibelen giver en række eksempler på dette. For eksempel frelses Noa og hans familie fra syndfloden, og Josva og Caleb fører Israel ind i det forjættede land som de eneste overlevende fra slægtleddet, som drog ud af Ægypten. Da Elias tror at være alene om at følge Gud, får han at vide, at der er syv tusind andre i Israel, der ikke har bøjet knæ for Baal.
Hver gang Israel angrede sin synd, vendte Gud deres skæbne.

„Korsvejen“ i Guds frelsesplan

Men Guds ultimative svar på syndens problem var korset, hvor han sonede på alle menneskers vegne ved at bringe Jesu blod som et endegyldigt offer for os (Hebr. 9,11-15).
Sådan opfyldes Guds „køreplan“ for frelse og løfterne til Israel og den „indpodede gren“ på det „ædle oliventræ“: Kirken, det vil sige alle genfødte kristne.
Gud har ikke behov for en plan B. Hans plan opfyldes indenfor hans tidsramme, og hans løfter står fast til evig tid.
Hvert kapitel i bogen afsluttes med et „case study“ som opsamling og reflektionsgrundlag.
En meget bibeltro og læseværdig bog!

Tom Chester:
Guds køreplan – at forstå frelseshistorien
129 sider • 148 kr.
LogosMedia