Effektiv undervisning af børn

Evangelisk Børnemissions Jyllandsafdeling tilbyder et dybdegående kursus i Effektiv BørneUndervisning (EBU). Over 39 lektioner fordelt på fire fredag aftener og hele lørdage i løbet af vinteren giver kurset inspiration til børnearbejdet. Her får man redskaber til, hvordan Guds ord kan formidles til kirkefremmede børn. Det er brugt verden over og henvender sig både til børnemedarbejdere, præster og andre interesserede. I Danmark afholdes kurset i Kolding.
Evangelisk Børnemission vil gerne ind i et samarbejde med kirkernes børnemedarbejdere for at give inspiration til at sprede evangeliet til børnene.
-nord