Efterskoleforstander ny formand i LM

Efterskoleforstander Jens Peter Rejkjær fra Løgumkloster er blevet valgt som ny landsformand i Luthersk Missionsforening (LM).

Jens Peter Rejkjær

Rejkjær har været medlem af LM’s landsstyrelse siden 2001. Han har været forstander på Løgumkloster Efterskole siden 1996, og før det først rejsesekretær i KFS og siden medielærer på LM’s Højskole i Hillerød.
Med valget af den nye landsformand, næstformand og de nye landsstyrelses-medlemmer er der sket et markant generationsskifte i LM’s ledelse. 51-årige Jens Peter Rejkjær afløser den 62-årige Jens C. Schmidt, Astrup ved Skjern, som har været landsformand i 11 år. Det er LM’s delegeretmøde, der vælger organisationens landsformand.
Jens Peter er gift med Ulla, og de har 2 børn: Louise på 22 år, og Lars på 19 år.
Han brænder for eleverne på de kristne fri- og efterskoler: Hvad vil det egentlig sige at være en from skole for ufromme elever? Hvordan trækker man dem op, så de aldrig går i stå – menneskeligt og åndeligt?
En morgenløbetur i Løgumklosters smukke natur er en god start for ham inden arbejde og fritid på forunderlig vis går op i en højere enhed.
Tidligere har han været aktiv i LM med adskillige bestyrelsesposter og som prædikant. Derudover har han siddet i bestyrelsen for Menighedsfakultetet, Kong Frederik IX’s Klokkespil. Og i dag sidder han i SSP-udvalget i Løgumkloster Kommune.
Jens Peter Rejkjær har forfattet en del bøger: ”Vil du holde andagt?”, ”På Guds ansvar”, ”Den femte Væg” og er medforfatter til Troslæren: ”Det er troværdig tale”, ”Arvesølv” og festskriftet ”En arbejdsdag for Herren”.
– Det er en stor udfordring at være en samlende figur i en bevægelse med både kredse og frimenigheder, fortæller den nye LM-formand om de vigtigste arbejdsopgaver i hans nye embede.
– Det er en spænding at styre efter almindelige, verdslige principper og samtidigt være en åndelig organisation, der skal styres efter åndelige principper.
Men Jens Peter Rejkjær har forberedt sig til opgaven. Han er uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium; Master of Arts Degree in Communication, Wheaton College;USA; Exam. Pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole, København; Efteruddannelse for ledere på Danmarks Lærerhøjskole, Haderslev; Cand.pæd.pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), København; Pædagogisk Diplomuddannelse i Ledelse, DPU og ledelse og coaching, CVU i Haderslev.
Henrik Nordborg