Ikke en intern KLF-sag

Mødet den 2. december om mediernes negative behandling af kristne er ikke et opgør med KLF, siger Henri NissenKristeligt Dagblad skrev den 7. november en artikel med overskriften ”Kristen medieforening får modspil”.

Redaktør Henri Nissen

KD skriver blandt andet, at Kristelig Lytter- og Fjernseerforening (KLF) er ved at blive overhalet indenom af et af de menige medlemmer, som håber, det kan gøre foreningen mere modig.
– Det kunne forstås sådan, at initiativet til et fælles møde er et opgør med KLF, hvilket ikke er meningen, siger Henri Nissen.
– Tværtimod har jeg fra starten inviteret KLF med. Vi står formentlig sammen om at ønske bedre medier.
Men nu spurgte KD præcist til KLFs rolle i mit initiativ.
– Initiativet gælder imidlertid meget mere end interne forhold i KLF. Det gælder hele kirkens image i medierne og dermed i befolkningen.
På det seneste har der været en meget negativ tendens til at hænge kristne grupper ud i medierne – ofte på fejlagtigt grundlag.
– Som journalist kalder jeg det for dårligt håndværk. Sjusk, uvidenhed og fordomme.
BT påstod f.eks. for halvandet års tid siden, at der foregik tvangsægteskaber i Indre Mission. Noget så tåbeligt klasker man op på en dobbeltside. En psykolog, som udtalte sig, følte sig så misbrugt, at hun klagede til BT og pressenævnet, uden at det hjalp det mindste. Det kan vi ikke leve med. Her handler det ikke om ytringsfrihed, men om bagvaskelse og knægtelse af trosfriheden.
– Det er en meget alvorlig situation – ikke blot for de grupper, der rammes af en manipulerende omtale, men for hele kirken.
– Derfor føler jeg, det er tid til, at vi nu finder sammen på tværs af grupperingerne. Ikke blot for at protestere, men også for positivt at arbejde på at blive bedre til at håndtere medierne og få de mange gode historier om kirken ud i medierne.