Missionærlov spænder ben for kirkeligt arbejde

Et nyt lovforslag pålægger religiøse forkyndere at tage en danskprøve inden ankomsten til Danmark. Vedtages loven, vil det få store konsekvenser for meget kirkeligt arbejde.De kristne trossamfund uden for Folkekirken, herunder frikirkerne og den katolske kirke, er stærkt utilfredse med et lovforslag fra VKO-flertallet, som pålægger religiøse forkyndere at tage en danskprøve og en integrationsprøve inden ankomsten til Danmark.

– Det er slut med at få missionærer, forkyndere og ordensfolk til Danmark, siger Hans Henrik Lund fra Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT

Religiøse forkyndere har i dag en særlig status i udlændingeloven, og disse særlige regler blev strammet for nogle år siden. Men nu strammes loven yderligere, angiveligt for at undgå fanatiske imamer. Lykkes det at få flertal for det nye lovforslag, betyder det, at religiøse forkyndere fremover skal aflægge en danskprøve og en integrationsprøve i hjemlandet, før de søger indrejsetilladelse til Danmark.
Regeringen ønsker at gennemføre lovforslaget inden jul med tilbagevirkende kraft fra 1. juli i år.
Ændringen vil betyde, at flere frikirkemenigheder, den katolske kirke og ikke mindst en række nye danske menigheder med nydanskere bliver frarøvet muligheder for at få forkyndere og bibellærere hertil udefra.

Kirkelig enighed imod loven

Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, der er høringsberettiget ved al lovgivning omkring udlændinge, samlede tirsdag den 14. november repræsentanter fra de berørte kirkesammenhænge til møde.
På mødet fremgik det tydeligt, at loven vil få store konsekvenser for meget kirkeligt arbejde. I fremtiden vil det stort set blive umuligt at få medarbejdere hertil på missionærvisa.
Lars Due Christensen, Pinsekirken i Københavns Kristne Kulturcenter, har problemet tæt inde på livet.
– Vi har 300 internationale til gudstjeneste i København, der også har brug for betjening på deres eget sprog og i deres egen kulturramme. Pinsekirkernes 30 udenlandske missionærer vil blive meget hårdt ramt.
Jan Kornholt fra Baptistkirken har også brug for udenlandske præster:
– 40% af de mennesker, der kommer til gudstjenester i baptistkirkerne i Danmark, er udlændinge.

Umuligt at lære dansk

Den Katolske Kirkes biskop Czeslaw Kozon frygter også lovstramningen. 50% af katolikkerne i Danmark har udenlandsk baggrund.
Ravan Chandran er præst i International Christian Community.
– Jeg kommer fra Singapore og har boet i Danmark i 14 år og taler rimeligt, men ikke perfekt dansk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have lært det, inden jeg kom til Danmark.
I København er der mere end 30 internationale kirker og i hele Danmark mere end 150.

Lov uden grund

Det er svært at se begrundelsen for forslaget. Der er kun ca. 100 personer, der søger om opholdstilladelse om året. Det er kun få imamer, som loven formentlig er møntet på, der søger over missionærlovgivningen. De ekstreme imamer i Danmark har vi fået ind i landet som flygtninge, derfor vil den nye lov ikke ændre noget på det plan.
Til gengæld ødelægger loven meget for eksisterende kirker her i landet, og loven bryder med en mere end 100-årig tradition om religionsfrihed
Kirkelederne vil i høringssvar lægge op til, at integrations- og sprogtest skal gennemføres her i landet, hvis den pågældende missionær ønsker at få opholdstilladelsen forlænget, således at man får mulighed for at modtage undervisningen og gå til prøve i Danmark.
Kirkelederne opfordrer kristne rundt omkring i landet til at skrive til Udlændingeservice og protestere over loven, at kontakte deres lokale folketingsmedlemmer for at få ham eller hende til at indse, at loven rammer forkert og derfor ikke bør gennemføres.