Problematisk bog om livet i bøn

Det mest spændende ved denne bog er konceptet: At den gives gratis til alle, som lover at læse den. Selvom det er set før, så vidner det om en person, der har noget på hjerte. Det er altid spændende, i hvert fald i mine øjne.Bogens tema er bøn, men reelt er indholdet en del bredere. Faktisk så meget bredere, at jeg ville finde en anden titel mere passende. En god del af bogen handler således om den ny pagt, om menigheden og om discipelskab.
Til en start slås der nogle gode toner an, f.eks. hvor forfatteren understreger, at menigheden ikke er et meningsfællesskab, men et åndsfællesskab. At den enkelte ved at opgive sit eget kan blive ført ind i et intimt fællesskab med Gud. At evangeliet ikke handler om at optimere det kødelige liv, men om at leve et helt nyt liv. Eller når forfatteren slår fast, at den ny pagt ikke er en nødløsning, fordi Gud havde forregnet sig mht. menneskets mulighed for at overholde den gamle pagt.
Mere tvivlsomt bliver det, når forfatteren ser det bibelske Gehenna som et opdragelsessted efter døden. Skal dette forstås som en pendant til Skærsilden? Eller når han hævder, at „det er uforeneligt med Kristi undervisning, at en discipel sætter penge i fast ejendom“, når nu både Jesus selv og nogle af hans venner og disciple dog havde huse at bo i. Eller – ikke mindst – når han siger, at „den logiske konsekvens [må] være, at alle mennesker ender med at blive frelst“.
Der må mildt sagt være belæg for en større, teologisk diskussion her!
Bogen skæmmes så meget af individuelle og tvivlsomme standpunkter, at det er svært at anbefale den, til trods for glimtvise guldkorn og gode pointer. Men naturligvis kan den være af interesse for den, som er godt forankret i troen, men har akademisk interesse i forskellige teologiske synspunkter.

Sven-Jørn Hougaard:
Herre, lær os at bede!
175 sider
Eget forlag