Det er dig, der har ret…

Hvis man er troende kristen dansker kan man nemt få den opfattelse, at man er helt ude af trit med virkeligheden. For samfundets magthavere og medier fremstiller ofte religion som passé og troende som naive.Men virkeligheden er, at 86 pct. af verdens storby-unge tror, der findes en Gud eller et højere væsen. Kun otte procent tror ikke, mens seks procent tvivler. Det viser en ny undersøgelse foretaget af BBC. Selv i London tror 71 pct. af de unge mellem 15-17 år på Gud. De unge mener generelt heller ikke, at religion fører til konflikt, som vi ellers får tudet ørerne fulde med i vores religions-fjendske samfund.

Et bedre liv her og nu

En anden undersøgelse foretaget af en uafhængig tænketank i USA, National Bureau of Economic Research, viser klart, at religion (og det er i USA især kristendom) fører til et bedre liv. Folk, der ofte går i kirke, tjener mere, bliver oftere gift og sjældnere skilt. Ja, bureauet har endda regnet ud, at en fordobling af ”den religiøse deltagelse” statistisk fører til en indtægtstigning på 9,1 pct.!
Samtidig falder sandsynligheden for, at man bliver afhængig af social- og anden hjælp med 16 pct. Samtidig formindsker det risikoen for, at man bliver skilt med 4 pct.
Undersøgelsen refereres i bladet Lederne, som antyder at man måske skal til at spørge efter ansøgerens religiøse aktivitet ved jobsamtaler, fordi det åbenbart er et godt parameter. Kommentatoren konkluderer, at det må skyldes, at religiøse folk har et bedre netværk og kan overlade de store problemer til Gud, så de kan koncentrere sig om de nære.

Glædelig Jul!

Så det er ikke dig, der tager fejl, når du tror at kristendommen kan gavne samfundet, og at det er en gevinst for ethvert samfund, når dets borgere tror på Gud og lader sig inspirere af det, som Jesus lærte.
Hvor var det godt, at Jesus blev født julenat! Det er virkeligt værd at fejre jul. For han gav os ikke blot chancen for et bedre liv her og nu – han åbnede også døren til et vidunderligt evigt liv – uanset om vi er vellykkede eller ej.