Kristelig Fagbevægelse udvider med 40 medarbejdere

Som følge af massiv medlemsfremgang søger Kristelig Fagbevægelse 40 nye medarbejdere på én gang.

Kristelig Fagbevægelses administrerende direktør Jesper Wengel

10.000 nye medlemmer i løbet af i år giver nye arbejdspladser. Desuden er det en del af velfærdsreformen, at a-kasserne skal overtage nogle af Arbejdsformidlingens opgaver.
– Den forbrugerbevidste holdning gør sig også gældende i valg af fagforening og a-kasse. Man tager stilling til, hvem man er mest enig med, og hvor man får mest for pengene, siger Kristelig Fagbevægelses administrerende direktør Jesper Wengel. Det gælder derfor om at kunne give den bedste service til den laveste pris.
-nord