Kirkeløs kirke køber slagtehus

Odder Frimenighed skaber ungdomsmiljø i byens slagtehus.Odder Frimenighed har købt Randlevvej 5, der i mange år har huset den navnkundige ”Slagter Lindgaard” og senest ”Hou Mesterslagter”. Nu skal slagtehuset laves om til aktivitetshus, der blandt andet skal være ramme for Frimenighedens nye ungekirkemiljø.

Ungdomsmedarbejder i Odder Frimenihged Leif Johanson er tidligere landsleder i YFC

– Vores kirke er meget mere end gudstjenester om søndagen, så da muligheden for at få vores eget aktivitetshus bød sig, var vi ikke i tvivl, og timingen var god: Det lykkedes i løbet af 10 dage at fundraise 1,3 millioner kr, fortæller ungdomsmedarbejder Leif Johanson, der tidligere var landsleder i YFC-Danmark.

De unges idé

For et år siden lavede kirken en tænketank med kirkens juniorer og unge, der skulle fortælle, hvordan det bliver fedt at gå i kirke, fortæller Leif Johanson. De efterlyste poseløse fester, lækker musik, hænge-ud-miljø, og at der findes et uformelt sted, hvor der kan snakkes om teenage-udfordringer og livets store spørgsmål. I Odder Frimenighed vil vi satse på et dynamisk miljø omkring de unge – et ungekirkemiljø.

Dagligt liv

Bygningen indrettes med et stort café-lignende samlingsrum og med små møderum eller kontorer i sidebygningen. Desuden vil menigheden på sigt gerne indrette overetagen med klubværelser til unge, så der bliver dagligt liv i bygningen.
– Vi har allerede mange klubaktiviteter i gang, fx ”RockSolid” klubben for juniorer, som lige nu holder til i et kælderlokale på Rudehøj Efterskole. Vores gruppe for ”Betweenagers” har længe manglet et tilholdssted, ligesom vores ungdomsgruppe vil få en bedre platform. Det voksne fællesskab i Odder Frimenighed har cirka 120 medlemmer. Vi ser også frem til en mere intim ramme for kurser, temaaftener og koncerter. Gudstjenesterne holder vi fortsat i Pakhuset to gange om måneden, fordi det ligger centralt og kan rumme os alle sammen.

Kirkens slagtehus ses

Menigheden har netop fejret 10 års jubilæum og består især af børnefamilier. Menigheden lønner og ansætter selv deres præst og har pt. to ansatte, der sammen med en række frivillige leder de mange aktiviteter. Frimenighedens præst Anne Mie Skak Johansen griner over det komiske i, at kirken overtager et slagtehus:
– Det har givet anledning til mange sjove kommentarer og vittigheder. Men bygningen har en god placering, indretning og størrelse. Den rummer et hav af muligheder, og det er let for enhver at gå lige ind fra gaden.
– Vi vil gerne, at huset bliver et aktiv for hele byen, og vi håber, at andre også vil bruge det eller være med til at afholde koncerter og arrangementer.

Øl til naboerne

I oktober blev naboerne inviteret på en fyraftensøl, hvor der var stor positiv interesse og spørgelyst.
– Vi håber selvfølgelig på samme åbenhed fra resten af byen omkring vores tiltag, siger Anne Mie Johanson.
Det næste års tid står den på renovering af det gamle slagtehus. Det foregår primært ad frivillighedens vej.