Besindighed

Uvis adfærd gavner sjældentI den senere tid har de to organisationer Evangelist og Faderhuset været centrum i nogle negative sager.En del af den dårlige omtale skyldes desværre, at nogle af medierne for tiden er meget kritiske over for alt, hvad der har med religion at gøre.
Men vi kan ikke give medierne skylden, hvis vi selv opfører os på en uvis måde. H.K. Neerskov sagde engang, at han gerne ville lide for evangeliets skyld, men at han nødig ville lide for sin egen dumhed…
Nogle gange tror vi mennesker, at vi gavner Guds rige ved at provokere eller føre os aggressivt frem. Men resultatet er som regel, at vi opnår præcis det modsatte.
Det er godt, at man vil gøre noget. Men man skal også tænke på, hvilket vidnesbyrd det efterlader. Hvordan det opfattes.
Vi har i Udfordringen annoncer fra alle mulige kristne organisationer – også fra de to nævnte. Vi forsøger at holde avisen åben for ikke at blive for snæversynede.
Det betyder ikke, at vi siger ja og amen til alt, hvad disse organisationer står for. Men vi vil nødigt kritisere på baggrund af mediernes omtale, for tingene er ikke så sort-hvide, som de ofte fremstilles. Der er som regel både noget godt fra Gud og noget menneskeligt, som ikke er så godt, når vi forsøger at gøre noget for Gud. Nu og da risikerer de menneskelige svagheder at fylde så meget, at andre slet ikke kan få øje på Gud.

Som medkristne vil vi opfordre Evangelist og Faderhuset til at lytte og tage imod gode råd fra andre kristne. Vi beundrer jeres engagement, men vi føler, at jeres stil er for aggressiv. Vi tror ikke blot, at I skader jer selv voldsomt. I bekræfter desværre også mange danskere i deres negative fordomme om kristendom og gør det sværere at nå dem med evangeliet.
Det er vigtigt, at danskerne forstår, at Gud ikke blot dømmer dem, men at han er for os. At han vil frelse og hjælpe.
Ifølge Bibelen skal vi holde fred med alle mennesker, så vidt det står til os. Den kamp, som vi skal kæmpe – siger Paulus – er ikke imod mennesker, men imod åndsmagter, som står bag det onde. Den kamp sker først og fremmest i bøn og ved, at vi selv gør det rigtige over for Gud og mennesker.