Derfor ruster ateisterne op

”Troende er dumme og mindre intelligente” og ”Troen skal ud af det offentlige rum”. Det er teser, som med eftertryk er kommet frem på det seneste og især efter Muhammedkrisen. Og kravet, at troen skal ud, kan ikke undre. Siden jeg i 1999 grundlagde foreningen Dansk Kultur – en forening til værn om den kristne kultur som en integreret del af samfundet og vendt mod såvel islams og sækularismens fremtrængen – er jeg i bølger blevet ringet op af folk, der rasede over, at kirken efter deres opfattelse støttede islam.
At kirken har støttet islam er ikke rigtigt, men er blevet opfattet sådan i vide kredse. En del af disse vender sig nu bort fra kirken, den ene del til en stadig mere aggressiv ateisme, en anden del har genopdaget Vikingetidens Odindyrkelse.
Argumentet for det sidste har været, at kirken blot ser passivt til, mens Danmark rendes over ende, men da vikingerne og hedenskabet regerede, da kunne man stadig slå fra sig. Mange mener decideret, at kristendommen har forkrøblet danskernes evne til at forsvare sig.
Jeg forstår på en måde begge reaktionsmønstre, fordi jeg har diskuteret problemet med hundredevis af kritikere. Og vi må erkende, at folks viden om kristendom er i dag meget lille. Og hvis præster står frem og siger, at islam og kristendom er noget af det samme eller har samme Gud, eller måske endog ønsker at fremme indvandringen, så går det helt galt. Derfor identificerer stadig flere kristendommen med det værste de ser i islam. Hvis vor Gud er lig med Allah, så vil de intet have med Gud at gøre. Valget er så enten ateisme eller vikingedyrkelse, som har kronede dage ikke mindst ovenpå Mariager og Hillerødpræsternes aktioner. Faktisk er der teologer, som har været med til at sprede denne tro.
I en TV-diskussion, som jeg deltog i, mente min samtalepartner i fulde alvor, at Indre Mission og Islam var det samme og gentog det flere gange. Når teologer kommer med sådanne påstande, går det grueligt galt, da den religiøse viden i dag er lille.
Udmeldelsesbølgen af den nordtyske kirke har delvis samme årsag. Kirken tog ikke klart afstand fra islam, tværtimod. Jeg har talt med tyske kristne, som har puklet for kirken et helt liv, men vendt kirken ryggen pga. leflen for islam. Derfor har den tyske kirke nu set sig nødsaget til kraftigt at tage afstand fra islam.
Heri har kirken gjort ret. Målet er ikke ligesom de multikulturelle ideologer at påstå, at alle religioner har samme indhold. For det har de ikke! Målet må være at udbrede og fastholde en kristen kultur i vort samfund! Det gøres ikke ved at fremme islamisk indvandring eller påstå, at islam har samme Gud. Det fører til fatale misforståelser og i sidste ende til, at politikere og befolkningen når til det resultat, at troen bør fjernes fra det offentlige rum.

Sognepræst Rolf Slot-Henriksen,
Form. f. Foreningen Dansk kultur
Mølgårdsvej 38
7120 Vejle Ø