Apostolsk Kirkes leder advarer imod Dialogcentrets ensidighed:
Dialogcentret fører skræmmekampagne

– Roar Laviks personlige korstog minder i uhyggelig grad om middelalderens hekseprocesser.

– Det minder om Middelalderens hekseprocesser, siger Johs. Hansen om Dialogcentrets arbejdsform.

Sådan beskriver Apostolsk Kirkes landsleder, cand. teol. og mag. art. Johs. Hansen, om Dialogcentrets ”ekspert” sognepræst Roar Laviks angreb på organisationen Evangelist og stifteren Chr. Hedegaard.
– Ingredienserne er de samme. Falske anklager og oppisket stemning i befolkningen grundet på frygt og skræmmebilleder.

Luthersk felttog?

– Alt hvad der er anderledes og ikke-luthersk får kniven. Anklagerne går ud på, at Evangelist ikke går ind for barnedåb, at de betaler tiende, uddriver dæmoner og helbreder syge.
– Hvad Roar Lavik og mange med ham åbenbart ikke er klar over er, at mere en ½ milliard kristne i verden vil skrive under på, at det hører til klassisk kristendom, skriver Hansen i et indlæg på Evangelists hjemmesides blog, ”hedblog”.
– Nogle af de andre beskyldninger, som Roar Lavik kommer med, handler om griskhed, magtmisbrug og hjernevask.
Disse beskyldninger er der imidlertid lige så lidt hold i som i resten. Evangelists ønske er at hjælpe mennesker på evangeliets grund. At tillægge dem at motivet bag, er at udnytte svage mennesker, tjene penge på dem og manipulere dem til egne fordel, er så grove beskydninger, at ethvert kristent menneske burde føle sig hævet over den slags uden meget håndgribelige beviser på hånden. Sådanne har Roar Lavik ikke, hvilket enhver kan se af hans udtalelser og rapport.
Alligevel bliver han ved med at anklage anderledestænkende kristne brødre og søstre, som ikke har gjort andet end at tage den Bibel alvorlig, som Roar Lavik har valgt ikke selv at leve efter.

Skader Dialogcentrets
troværdighed

Johs. Hansen undrer sig over, at ”et så utroværdigt vidne kan blive ophøjet til Dialogcentrets ekspert, og dermed hele mediedanmarks foretrukne kilde til alt vedr. Evangelist”.
Johs. Hansen har fulgt Evangelist på tætteste hold i 6 år. Indtil for ½ år siden var han selv medlem af bestyrelsen med indblik i alle forhold vedrørende Evangelist, hvad enten det var økonomi, moralske eller etiske forhold, eller teologien i bevægelsen.

Vil ikke rette fejl

Johs. Hansen nævner, at Roar Lavik er blevet gjort opmærksom på fejlene i hans rapporter ved en samtale for to år siden imellem ham selv, Christian Hedegaard, Jens Linderoth og Hansen. Han lovede da at rette fejlene, men til dato står alle usandhederne stadig at læse på Dialogcenterets hjemmeside, siger Johs. Hansen.
Andre frikirkelige ledere har kritiseret Dialogcentrets arbejdsmetode – også i forhold til en række frikirker, men uden at det hidtil har haft nogen konsekvenser.
Et medlem af Dialogcentrets bestyrelse, Johnny Hansen, Århus, har således kritiseret Laviks fremgangsmåde og skrevet et modindlæg, som dog også findes på Dialogcentrets hjemmeside.
Henri.